FarmStat-rapporten 2023

Nu är den här, den tredje upplagan av FarmStat-rapporten. Ta del av hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt och lammproduktionen.

Inom ramen för projektet FarmStat, som finansieras av medel från Jordbruksverket, sammanställer Gård & Djurhälsan information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen. Detta är den tredje rapporten som publiceras. FarmStat är ett flerårigt projekt och avsikten är att successivt utvidga och fördjupa informationen. Statistiken ska vara transparent och av värde för branschen. Innehållet i rapporten är därför framtaget i dialog med branschorganisationerna för gris, nötkött och får och med LRF.

För får och lamm innehåller rapporten statistik över parasitläget, fyndkoder vid slakt och kvalitetsutfall vid slakt.

FarmStat-rapporten 2023

Tidigare rapporter

FarmStat-rapporten för 2022
FarmStat-rapporten för 2021