Småskalig förädling

Ansvariga småskalig förädling
(mathantverk/köttförädling/ull/skinn)

Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Marie-Louise Blanksvärd Andersson
070-333 72 55
marie-louise@faravelsforbundet.com