Vidareförädling

Ansvariga vidareförädlingsfrågor (mathantverk/köttförädling/ull/skinn)

Andreas Bolmgren
076-112 84 08
andreas@faravelsforbundet.com

Kerstin Arnemo
070-217 78 33
kerstin@faravelsforbundet.com