Småskalig förädling

Ansvariga småskalig förädling
(mathantverk/köttförädling/ull/skinn)

Claudia Dillmann
070-2313992
claudia@faravelsforbundet.com

Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com