Provning av tackakött – för restaurang och producent

OBS! Nytt datum kommer, träffen flyttas för att fler ska kunna delta

VAR: Restaurangskolan Bäckadalsgymnasiet Jönköping
KOSTNAD: 400 kr + moms. Lunch och fika ingår.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Nytt datum kommer

Vill du få feedback på köttet från dina tackor? Nu har du en chans att få ett utlåtande från professionella kockar. Detta är ett unikt tillfälle att utveckla dina produkter, bygga nätverk och skapa nya affärsmöjligheter. Stefan Eriksson, årets kock 2004, leder provningen.

Denna träff leds av föreningen Exceptionell råvara. Exceptionell Råvara har arrangerat möten mellan kockar och producenter runt om i Sverige i tio år och på så sätt utvecklat svenska råvaror och svensk gastronomi. Nu genomförs ett möte i Jönköping. Programmet för dagen ser ut såhär:

9.30 Samling med fika
10.00 Introduktion
11.30 Provning
13.00 Diskussion
14.00 Mötet avslutas

Mer information och länk till anmälan via Länsstyrelsen Jönköpings hemsida.

Mötet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, LRF, Region Jönköpings län och Hushållningssällskapet i Jönköping. Aktiviteten genomförs inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin.