Medlemsskap i den lokala fårföreningen

Som medlem i SF blir du automatiskt medlem i din lokala fåravelsförening. De anordnar utbildningar, medlemsmöten, resor och temadagar kring får och lammproduktion. Lokalföreningarnas styrelser bevakar medlemmarnas intressen lokalt.

Bild från Fårets Dagar på Öland 2021. Ett arrangemang som anordnas av lokalföreningen i Södra Kalmar. Foto Caroline Hemmingsson