Härstamningsbevis

Härstamningsbeviset visar att ett får har officiell härstamning och om det är rasrent. Är djuret en korsning mellan olika raser eller har okänd härstamning (X) syns det på härstamningsbeviset.

Djur med officiell härstamning har härstamningsbevis som visar djurets födelsedatum, ras, kön, härstamning med uppgifter om fyra generationers härstamning samt i förekommande fall resultat från mönstring och avelsvärdering. Även djurets uppfödare och ägare anges på härstamningsbeviset.

Hur vet jag om ett får är rasrent?

Vid inköp av djur, om förväntan är att djuren ska ha officiell härstamning eller vara rasrent, kontrollera alltid att djuren är registrerade i Elitlamm Avel och därmed har härstamningsbevis.

Ett får som inte har ett härstamningsbevis som styrker att det är registrerat i rasens stambok betraktas inte som rasrent.

Härstamningsbevis kan se olika ut

På alla dokument ska det finnas en elitlammskod som är unik för varje djur. Alla dokument bär respektive förenings logga. Vissa raser saknar förening, då finns istället elitlammsloggan på härstamningsbeviset.

Här finns exempel på de olika varianterna:

Att köpa djur med dokumentation

Köpa får och lamm? Vilka papper kan du förvänta dig när du köper djur? Med hjälp av denna film får du koll på härstamningsbevis och eventuella genbanksintyg som ska följa ett köp, men också annan viktig dokumentation som MV-status, hälsodokumentation och de som lagstiftningen kräver vid förflyttning.