Västernorrlands Fåravelsförening

Följ oss

Västernorrlands fåravelsförening har nu en Facebook-sida för information om kommande aktiviteter, nyttig information etc, välkommen att besöka den.

Har du en e-postadress?

Föreningen vill gärna kunna använda e-post för att snabbt och billigt kunna skicka information till medlemmarna. Om du är medlem i Västernorrlands fåravelsförening och har en e-postadress, skicka då ett mail till: Thomas Eriksson eriksson.halla@gmail.com för att anmäla din adress. Då kommer även du med på listan!

Välkommen till en digital medlemsträff för medlemmar!

Välkommen till en digital medlemsträff för medlemmar i Västernorrlands Fåravelsförening på Teams Onsdag den 13 april kl 19.00.

Ämnet är fritt, ta chansen till att få en trevlig pratstund med andra medlemmar i Västernorrland.
Kanske vill du prata om vad som hänt under årets lamning, kommande betessäsong, skörd, val av slakteri till hösten eller val av kommande livdjur?

Anmälan till Lina Westman senast måndag 11 april till lina@stokasen.se och ni kommer att få en länk skickad till er innan mötet.

Fyll kaffekoppen så ses vi den 13 april!

Kallelse till årsmöte 2022 Västernorrlands Fåravelsförening

Obs nytt datum!

Plats: Digitalt på TEAM:s
Datum: Tisdagen den 22 mars 2022
Tid: 19:00 (koppla gärna upp kl 18.45)

Program: Årets årsmöte kommer att ske digitalt.
Vi har bjudit in Claudia Dillmann som kommer att hålla ett intressant föredrag om ull. Hon har en stor kunskap och projektledare i flertalet stora svenska ullprojekt.

I tid innan årsmötet startar kommer alla deltagare att få ett mail utskickat med en länk och instruktioner för att kunna ansluta till mötet.

Anmälan senast 20/3: Till Lina Westman. Via telefon, ring alt. sms:a 070-254 84 36 eller skicka e-post till lina@stokasen.se.

Styrelse och funktionärsuppdrag

Ordförande Thomas Eriksson, eriksson.halla@gmail.com, 070-511 67 52
Sekreterare Lina Vestman, lina@stokasen.se, 070-254 84 36
Kassör Camilla Hjort, hjortirotvik@gmail.com, 073-693 75 73
Ledamot Margareta Hedlund, lockneviken@gmail.com, 070-556 23 54
Ledamot Malin Nordin, malin-nordin@live.se, 073-069 68 98

Kontaktpersoner till valberedningen:
Jeanette Eriksson, jeanettee77@gmail.com, 070-203 32 13
Annika Nordlander, annica@mjosjofargard.se, 073-808 75 90

Dagordning Västernorrlands Fåravelsförening Årsmöte 2 mars 2021

Mötets öppnande

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet
2) Val av 2 justerade att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
3) Årsmötets behöriga utlysande
4) Fastställande av dagordning
5) Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
6) Revisorernas berättelse
7)Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8) Val av styrelseledamöter vilkas mandattid tar slut

Ordförande Thomas Eriksson vald på två år – 2020-2021
Sekreterare Lina Vestman vald på två år – 2021-2022
Kassör Camilla Hjort vald på två år – 2021-2022
Ledamot Margareta Hedlund vald på två år – 2020-2021
Ledamot Malin Nordin vald på två år -2021-2022

9) Val av revisorer och suppleanter
10) Val av valberedning
11) Val av representant till Svenska Fåravelsförbundets årsstämma
12) Motioner
13) Förslag från styrelsen
14) Förslag från medlemmar
15) Övriga frågor
16) Avslutning

Styrelse 2022

Välkommen att höra av dig till någon i styrelsen om du har frågor du vill ta upp!

ORDFÖRANDE
Thomas Eriksson
Åsen 136
855 99 Liden
070-551 67 52
eriksson.halla@gmail.com

SEKRETERARE
Lina Westman
Ås 218
881 93 Sollefteå
070-254 84 36
lina@stokasen.se

KASSÖR
Camilla Hjort
Rotvik 131
862 96 Njurunda
073-693 75 73
hjortirotvik@gmail.com

LEDAMOT
Margareta Hedlund
Lockneviken 101
872 96 Bjärtrå
070-556 23 54
lockneviken@gmail.com

LEDAMOT
Malin Vesterö
Lovisavägen 31
894 30 Själevad
073-069 68 98
malin-nordin@live.se