Västernorrlands Fåravelsförening

Följ oss

Västernorrlands fåravelsförening har nu en Facebook-sida för information om kommande aktiviteter, nyttig information etc, välkommen att besöka den.

Har du en e-postadress?

Föreningen vill gärna kunna använda e-post för att snabbt och billigt kunna skicka information till medlemmarna. Om du är medlem i Västernorrlands fåravelsförening och har en e-postadress, skicka då ett mail till: Thomas Eriksson eriksson.halla@gmail.com för att anmäla din adress. Då kommer även du med på listan!

Kallelse till årsmöte 2021 Västernorrlands Fåravelsförening

Plats: Digitalt på TEAM:s

Datum: Torsdag den 25 februari 2021
Tid: 19:00 (koppla gärna upp kl 18.45)

Program: Årets årsmöte kommer att ske digitalt pga den pågående pandemin.

Vi har bjudit in Hanna Forsberg som arbetar som fårscannare. Hon kommer att hålla ett föredrag i hur scanning fungerar och vilka fördelar som ett scanningsresultat kan medföra.

I tid innan årsmötet startar kommer alla deltagare att få ett mail utskickat med en länk och instruktioner för att kunna ansluta till mötet.

Anmälan senast: Tisdag 23 februari till Lina Westman.
Via telefon, ring alt. sms:a 070-254 84 36 eller skicka e-post till lina@stokasen.se

Styrelse och funktionärsuppdrag

Ordförande Thomas Eriksson, eriksson.halla@gmail.com, 070-511 67 52

Sekreterare Lina Vestman, lina@stokasen.se, 070-254 84 36

Kassör Camilla Hjort, hjortirotvik@gmail.com, 073-693 75 73

Ledamöt Margareta Hedlund, lockneviken@gmail.com, 070-556 23 54

Ledamöt Vakant

Kontaktpersoner till valberedningen

Jeanette Eriksson, jeanettee77@gmail.com, 070-203 32 13
Annika Nordlander, nordlanderannica@gmail.com, 073-808 75 90

Dagordning Västernorrlands Fåravelsförening Årsmöte 23 februari 2021

Mötets öppnande

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet
2) Val av 2 justerade att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
3) Årsmötets behöriga utlysande
4) Fastställande av dagordning
5) Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
6) Revisorernas berättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8) Val av styrelseledamöter vilkas mandattid tar slut
Ordförande Thomas Eriksson vald på två år – 2020-2021
Sekreterare Lina Vestman vald på två år – 2019-2020
Kassör Camilla Hjort vald på två år – 2019-2020
Ledamot Margareta Hedlund vald på två år – 2020-2021
Ledamot vakant
9) Val av revisorer och suppleanter
10) Val av valberedning
11) Val av representant till Svenska Fåravelsförbundets årsstämma
12) Motioner
13) Förslag från styrelsen
14) Förslag från medlemmar
15) Övriga frågor
16) Avslutning

Aktiviteter 2020

  • Årsmöte på pensionat Öyegården sedan studiebesök på Strömmens Gårdsmejeri hos Christoffer och Caroline i Ånge den 1 mars 2020 kl 13.00. Se info nedan.
  • Informationsträff lammåret & lamning, mars 2020 på Hälla gård, mer info kommer.
  • Om Får och Foder – Foderplanering för får- och lammägare, 2 april 2020 kl 17.30-21.30
  • Om Får och Foder gårds- och stallvandring, 11 augusti, se nedan
  • Mönstring av köttraser samt Finull, Nordvik sommar 2020, mer info kommer.

Om Får och Foder – Gårdsbesök

Datum: 11 augusti 2020 kl 17.30-21.30
Plats: Hälla gård, Liden
Mer information och anmälan: se Gård & Djurhälsan


Styrelse 2021

Välkommen att höra av dig till någon i styrelsen om du har frågor du vill ta upp!

ORDFÖRANDE
Thomas Eriksson
Åsen 136
855 99 Liden
070-551 67 52
eriksson.halla@gmail.com

SEKRETERARE
Lina Westman
Ås 218
881 93 Sollefteå
070-254 84 36
lina@stokasen.se

KASSÖR
Camilla Hjort
Rotvik 131
862 96 Njurunda
073-693 75 73
hjortirotvik@gmail.com

LEDAMÖTER

Margareta Hedlund
Lockneviken 101
872 96 Bjärtrå
070-556 23 54
lockneviken@gmail.com

Malin Nordin
Lovisavägen 31
894 30 Själevad
073-069 68 98
malin-nordin@live.se