Södra Kalmar Läns Fåravelsförening

skalmar

Läs mer om att bli medlem här ››
Tips! Är ni fler än en i familjen som vill bli medlem så kan övriga bli familjemedlemmar och få samma förmåner som er huvudmedlem.

När det gäller anmälningar till föreningens aktiviteter vill vi att ni anger vilken kurs/aktivitet anmälan det gäller i ämnesraden i mailet. Om anmälan gäller flera personer vill att att samtliga namn anges.

Vi vill också påminna om att medlemskapet i fåravelsförbundet och föreningen är personligt och att man ska vara betalande medlem eller familjemedlem för att deltaga i aktiviteterna.

Nu har föreningen en ny mailadress och även en ny mailserver. Ny epostadress: sodrakalmar@gmail.com

skalmar

Fårets Dag 2020 ställs in

Södra Kalmar läns Fåravelsförening har noga följt Folkhälsomyndighetens rapporter sedan mars och in i det längsta hoppats på en upplösning av ”situation covid-19”. Det är med stor sorg vi nu meddelar att FÅRETS DAG 2020 inte kommer genomföras.

Håll avstånd, tvätta händerna, håll ut MEN…. du behöver inte vänta med att HANDLA!

Fårets Dags utställare med sina fantastiska produkter har sett sin vår- och sommarförsäljning via mässor och marknader utebli och sitter nu med de finaste produkter därhemma. Ni hittar dem via kontaktuppgifter i listan nedan. De är placeringade efter kartan från FÅRETS DAG 2019, årets NYA utställare finner ni längst ner i listan.

Fårets Dags utställare 2020 ››

kalmar

Tackor med lamm i Högebo, diverse raser.


Styrelsen informerar

Låna mönstringsbord

Föreningen har nu två mönstringsbord varav ett sprillans nytt som finns hos Marie Sjödin i Äpplerum straxt utanför Borgholm. Använd detta om möjligt. Mönstare Birgit Fagh vill inte mönstra på det gamla. Observera att det inte finns våg som det ser ut idag.

Det gamla som Daniel kallar ”fattigmansbord” finns hos Jessica Wirbladh på fastlandet.

Nu hoppas vi att det ska finnas  fina lamm vid mönstringarna så vi har något att glädja oss åt.

Styrelsen

Rovdjur

Önskemål har framförts att styrelsen ska skicka ut varningar när det finns rovdjur i länet. Styrelsen känner att vi inte vill/kan ta ansvar för att informationen skickas ut tillräckligt snabbt. Vi jobbar i stället på att rovdjursansvarig på Länsstyrelsen ska skicka ut varningar till dem det berör. Mer information om hur det ska gå till kommer när det är klart.

Ull och skinngruppen söker medlemmar

Hur ska vi få bättre lönsamhet på ullen? Vi söker ull/skinn-intresserade personer som vill utveckla den delen av fårnäringen.

Du som vill vara med och påverka föreningens arbete med detta kontakta Ingeli Ivansson ingeli@rugstorp.com eller 070-66 531 31.

Inköp av skanner

Som meddelats på årsmötet kommer föreningen att köpa in en skanner som kan användas både för att skanna muskler och dräktighet.

Tre personer kommer att utbildas till att sköta skannern. I sommar ordnas demonstrationsträff. Datum och plats meddelas senare.

Behöver du en mentor att fråga om råd?

Föreningen en medlem med lång erfarenhet av fårskötsel som fungerar som mentor för de som har behov av råd och stöd.

Mentorn är:
Birgitta Arnesdotter tel: 070-6531039 eller skaningsmala.mohair@gmail.com

Låna klippstol och tackvändare

Som en service till Fåravelsföreningens medlemmar har det köpts in klippstol och tackvändare.  Detta för att underlätta om du själv klipper dina får. Tackvändaren används framförallt för att klippa klövarna, eller om du behöver undersöka/behandla fåret ”vänt”.

Kontakta Jessica Wirblad, 0481-12787 (fastlandet) eller Emma Pettersson, 0701493188 (Öland) om du vill låna någon av dem.

OBS, var alltid noga med rengöring mellan flytt från olika gårdar/besättningar.


Fårets dag 2015

Text av Helén Reinholdsson om 30-årsjubilerande Fårets dag här ››


Kontakta gärna styrelsen via epost: sodrakalmar@gmail.com

Styrelse 2020

ORDFÖRANDE
Jessika Wirblad
Högebo 116
382 91 Nybro
0708-15 15 99
j.wirblad@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Mattias Rickardsson
Bäckvägen 61
386 94 Färjestaden
0707-78 44 24
m_rickardsson@hotmail.com

SEKRETERARE
Ingeli Ivansson
Rugstorp Gård 115
395 95 Rockneby
0481-531 31, 0706-65 31 31
ingeli@rugstorp.com

KASSÖR
Allan Gyllenlind
Tryggestad 21
387 94 Borgholm
0705-11 53 16
allan@gyllenlind.se

LEDAMOT
Fredrik Bjarnehall
Haltemåla 204
382 74 Alsterbro
070-149 149 1
fredde@haltemalagard.se

LEDAMOT
Ulrika Ottosson
Gunnarsmo 119
382 94 Nybro
076-800 72 52

LEDAMOT
Pia Andersson
Valsnäsgatan 89
387 96 Köpingsvik
070-454 81 80

UTBILDNINGSANSVARIG, ROVDJURSANSVARIG, AVELKONTAKTPERSON
Styrelsen gemensamt

FÅRETS DAG – Adjungerad samordnare för Fårets Dag på Borgholms slott
Helén Reinholdsson
Äpplerums Bygata 12
387 94 Borgholm
0709-68 39 68
post@mellangarden.nu

VALBEREDNING
Martin Wirblad, 070-573 00 29 (sammankallande)
Caroline Kindblom Landtmanson, 073-708 86 32
Bengt Petersson, 0480-501 08 ,  073 – 849 32 81