31 aug 2022

Läs ett provnummer av Fårskötsel

Svenska Fåravelsförbundets tidning heter Fårskötsel och utkommer 8 gånger per år, den ingår i medlemskapet. Nummer 3 2022 finns som provnummer i digitalt format. Läs den här!

Svenska Fåravelsförbundet
20 jul 2022

Att verka på en stigande marknad

Artikel

Theo den Braver
Gård & Djurhälsan
20 jul 2022

Hur stort är stödet till jordbruket? – OECD jämför stödnivåerna

Artikel

Ann-Marie Karlsson
Jordbruket i siffror
31 maj 2022

När allt förändras, hur skall jag förändra?

Läs via Gård & Djurhälsans hemsida

Theo den Braver
Gård & Djurhälsan och Fårskötsel
9 mar 2022

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022
Gödselkalkylen
Läs mer på Greppa Näringens hemsida

Greppa Näringen, Jordbruksverket
25 feb 2022

Viltskadecenters rekommendationer för bidrag och ersättning i samband med rovdjursskador på tamdjur och hundar 2021

Via Viltskadecenters hemsida

SLU, Viltskadecenter
26 dec 2021

Hinder och möjligheter för ökad naturbetesdrift ur ett lantbrukarperspektiv – en kunskapsöversikt

Via SLU

Anna Jamieson, Anna Hessle
SustAinimal Reports #1, SLU Institutionen för husdjurens utfodring och vård
21 dec 2021

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2020

Statistikrapport december 2021
Läs också blogginlägget från Jordbruket i siffror: 36 % av intäkterna vid specialiserade fårföretag kommer från stöd och ersättningar

Jordbruksverket
16 jun 2021

Sysselsättning i jordbruket 2020

Sysselsättning i jordbruket 2020

Jordbruksverkets
7 jun 2021

Större betesfållor och lönsamma lantbruk

Nedgång av antalet djurhållande företag, förlust av naturbetesmarker och biologisk mångfald måste vändas. Många företag har möjlighet att förbättra sin lönsamhet genom att utvidga betesfållor. Här presenteras kunskapsunderlag som bidrar i det arbetet. Artikel via Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket
1 jun 2021

Miljöersättning för hotade husdjursraser 2021

Information via Jordbruksverket

Jordbruksverket
Jordbruksverket
30 mar 2021

#18 Fårpodden: Vågar man satsa på lamm?

Med ett avräkningspris som ligger stadigt högt och en marknad som suktar efter mer svenskt lamm ställer vi frågan om det nu är läge att satsa på lammproduktion. Till Fårpodden #18.

Svenska Fåravelsförbundet
25 mar 2021

#17 Fårpodden om lönsamma lamm

Avräkningspriset har legat stadigt högt det senaste året och nu är det dags att prata om lönsamhet. Inget flum denna gång, här får vi konkreta tips om saker man kan göra för att förbättra lönsamheten i sitt fårföretag. Till Fårpodden #17

Svenska Fåravelsförbundet
5 feb 2021

Avdragen på avräkningen – detta används de till

Theres Strand, Kees de Jong, Christian Nyrén, Isabel Moretti och Hans Agné intervjuas om den så kallade branschutvecklingspengen. Läs artikeln här

Emma Sonesson
Grisföretagaren
27 jan 2021

#7 Fårpodden: Marknaden och lönsamhet

Lyssna här

Svenska Fåravelsförbundet