30 mar 2021

#18 Fårpodden: Vågar man satsa på lamm?

Med ett avräkningspris som ligger stadigt högt och en marknad som suktar efter mer svenskt lamm ställer vi frågan om det nu är läge att satsa på lammproduktion. Till Fårpodden #18.

Svenska Fåravelsförbundet
25 mar 2021

#17 Fårpodden om lönsamma lamm

Avräkningspriset har legat stadigt högt det senaste året och nu är det dags att prata om lönsamhet. Inget flum denna gång, här får vi konkreta tips om saker man kan göra för att förbättra lönsamheten i sitt fårföretag. Till Fårpodden #17

Svenska Fåravelsförbundet
5 feb 2021

Avdragen på avräkningen – detta används de till

Theres Strand, Kees de Jong, Christian Nyrén, Isabel Moretti och Hans Agné intervjuas om den så kallade branschutvecklingspengen. Läs artikeln här

Emma Sonesson
Grisföretagaren
27 jan 2021

#7 Fårpodden: Marknaden och lönsamhet

Lyssna här

Svenska Fåravelsförbundet
26 jan 2021

Effektivitet för modeller inom lammproduktion

Artikel med länk till resultat

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Svensk Fårforskning, Fåreafgiftsfonden inom Dansk Fåreavl och Agroväst
25 jan 2021

Stöd till lantbruk, skogsbruk och trädgård

Information på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
16 sep 2020

Möjligheter att förverkliga storleksfördelar i lammproduktionen

Via Epsilon

Karl-Ivar Kumm
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
21 jul 2020

Bidragskalkyler 2020

Hämta pdf

Länsstyrelsen Västra Götaland
18 jul 2020

Ersättning för extra djuromsorg för får 2020

Via Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
stöd, bidrag
5 jun 2017

Öka lönsamheten per tacka

Via Gimrarnas hemsida

Gimrarna, Hushållningssällskapet