16 jun 2021

Sysselsättning i jordbruket 2020

Sysselsättning i jordbruket 2020

Jordbruksverkets
7 jun 2021

Större betesfållor och lönsamma lantbruk

Nedgång av antalet djurhållande företag, förlust av naturbetesmarker och biologisk mångfald måste vändas. Många företag har möjlighet att förbättra sin lönsamhet genom att utvidga betesfållor. Här presenteras kunskapsunderlag som bidrar i det arbetet. Artikel via Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket
1 jun 2021

Miljöersättning för hotade husdjursraser 2021

Information via Jordbruksverket

Jordbruksverket
Jordbruksverket
30 mar 2021

#18 Fårpodden: Vågar man satsa på lamm?

Med ett avräkningspris som ligger stadigt högt och en marknad som suktar efter mer svenskt lamm ställer vi frågan om det nu är läge att satsa på lammproduktion. Till Fårpodden #18.

Svenska Fåravelsförbundet
25 mar 2021

#17 Fårpodden om lönsamma lamm

Avräkningspriset har legat stadigt högt det senaste året och nu är det dags att prata om lönsamhet. Inget flum denna gång, här får vi konkreta tips om saker man kan göra för att förbättra lönsamheten i sitt fårföretag. Till Fårpodden #17

Svenska Fåravelsförbundet
5 feb 2021

Avdragen på avräkningen – detta används de till

Theres Strand, Kees de Jong, Christian Nyrén, Isabel Moretti och Hans Agné intervjuas om den så kallade branschutvecklingspengen. Läs artikeln här

Emma Sonesson
Grisföretagaren
27 jan 2021

#7 Fårpodden: Marknaden och lönsamhet

Lyssna här

Svenska Fåravelsförbundet
26 jan 2021

Effektivitet för modeller inom lammproduktion

Artikel med länk till resultat

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Svensk Fårforskning, Fåreafgiftsfonden inom Dansk Fåreavl och Agroväst
25 jan 2021

Stöd till lantbruk, skogsbruk och trädgård

Information på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
16 sep 2020

Möjligheter att förverkliga storleksfördelar i lammproduktionen

Via Epsilon

Karl-Ivar Kumm
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa