5 feb 2021

Avdragen på avräkningen – detta används de till

Theres Strand, Kees de Jong, Christian Nyrén, Isabel Moretti och Hans Agné intervjuas om den så kallade branschutvecklingspengen. Läs artikeln här

Emma Sonesson
Grisföretagaren
27 jan 2021

#7 Fårpodden: Marknaden och lönsamhet

Lyssna här

Svenska Fåravelsförbundet
25 jan 2021

Stöd till lantbruk, skogsbruk och trädgård

Information på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
16 sep 2020

Möjligheter att förverkliga storleksfördelar i lammproduktionen

Via Epsilon

Karl-Ivar Kumm
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
21 jul 2020

Bidragskalkyler 2020

Hämta pdf

Länsstyrelsen Västra Götaland
18 jul 2020

Ersättning för extra djuromsorg för får 2020

Via Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
stöd, bidrag
5 jun 2017

Öka lönsamheten per tacka

Via Gimrarnas hemsida

Gimrarna, Hushållningssällskapet
23 mar 2017

Naturbetesmarker är värda att bevaras

Två tredjedelar av länets invånare tycker att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarker. Knappt en procent tycker att det är oviktigt. Fyrtio procent av nötköttskonsumenterna är också villiga att betala tjugo procent mer för nötkött från djur som gått på naturbete. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört. Rapporten Naturbetesmarkernas värden och bevarande

19 feb 2016

Lammkött: Produktion och pris

Jordbruket i siffror

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
9 okt 2014

Byggkostnader för lammkötts- och nötköttsproducenter – en jämförelse med Irland och Tyskland

Via Jordbruksverket

Håkan Loxbo, Sone Ekman
Jordbruksverket