Oxford Downföreningen

Kontakt

Renée Mohlkert
Stickens Gård
renee@stickens.se
072 500 53 16

Oxford Downföreningen arbetar på en nystart och har i juni 2021 bildat en interimsstyrelse. Fårägare som är intresserade av rasen och föreningen är välkomna att kontakta Renée Mohlkert för mer information.