Kunskapsbasen

Välkommen till kunskapsbasen för lammproducenter

Kunskapsbasen riktar sig till dig som är intresserad av lammproduktion. Kunskapsbasen innehåller broschyrer, artiklar, rapporter och examensarbeten som rör svensk lammproduktion. Kunskapsbasen ger lättillgänglig information och har ambitionen att ge en överskådlig sammanställning av material framtaget inom svensk lammproduktion.

Kunskapsbasen är indelad i olika ämnesområden, navigera via menyvalet Kunskap i huvudmenyn ovan. Under varje ämnesområde finns underrubriker. Klicka på rubrikerna för att komma till material under önskat ämnesområde. Du kan också använda sökfunktionen (uppe till höger).

Kunskapsbasen innehåller både nytt och gammalt material. Artiklarna är dock placerade i kronologisk ordning under varje rubrik.

Upphovsrätten till dokumenten tillhör respektive utgivare.

Kunskapsbasen uppdateras kontinuerligt. Tips på nytt material tas tacksamt emot av webbredaktören, e-post: hemsidan@faravelsforbundet.com

Kunskapsbasen är finansierad av medel från Jordbruksverket och LRF. Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Våra annonsörer