27 jan 2021

Handel med får och getter mellan länder

När du ska handla med får och getter och sperma och embryon från dem finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU‑länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att ta in till Sverige och för att föra ut från Sverige. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Handel med får och getter mellan länder

Jordbruksverket
1 jan 2020

Policy gällande import av levande djur och genetiskt material

Policy gällande import av levande djur och genetiskt material

Svenska Fåravelsförbundet
27 jan 2018

Embryotransfer, en framtid för svensk fårnäring?

Via Epsilon

Elinor Asp Tauni
Självständigt arbete i veterinärmedicin
21 maj 2010

De första embryolammen är födda

Artikel

Kristina Räf
Fårskötsel, nr 5
26 mar 2010

Första embryoöverföringarna i Sverige – Kanadensiskt veterinärlag på plats för ingreppen

Artikel

Krisitna Räf
Fårskötsel, nr 2
22 jun 2009

Dispens för embryotransfer

Artikel

Kristina Räf
Fårskötsel, nr 7
22 jun 2009

Embryotransfer – ”Why not?”

Artikel

Kristina Räf
Fårskötsel, nr 2