21 jan 2022

Ta vara på stallgödseln!

Artikel i Greppa Näringens medlemsbrev december 2021

Greppa Näringen
21 jan 2022

Jämförelse av tidig och sen flytgödselspridning till vall

Artikel

Markus Hoffmann
Greppa Näringen
15 dec 2021

Höstsådd rajgräs som gödslats och betats läckte mycket kväve

Artikel med länk till en tysk vetenskaplig studie

Markus Hoffmann
Greppa näringen
25 mar 2021

Fältrapport

Fältrapporten från Hushållningssällskapet ger dig koll på odlingsläget i hela landet – hela året. Med jämna mellanrum rapporterar Hushållningssällskapets rådgivare om hur det ser ut lokalt och regionalt från Skåne till Norrbotten. I Fältrapporten sammanställs läget i hela landet. Läs mer här

Hushållningssällskapet
25 mar 2021

Teknik för etablering av vall

Artikel

Sofia Kämpe, Stella Andermo
Hushållningssällskapet Skaraborg
19 jan 2021

Naturgödsel, biogödsel och slam

Via SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
2 nov 2020

Ogräs på odlad mark

Ogräs på odlad mark är en ogräsflora med fokus på att bestämma oönskade växter i jordbruksgrödor, frilandsodlingar av grönsaker samt bär- och fruktodlingar. Här beskrivs 64 fröogräs, 15 gräsogräs samt två övriga ogräs. De är utvalda av Jordbruksverkets ogräsexperter som de ogräs som ställer till med mest problem i våra yrkesmässiga odlingar. Ladda ner eller beställ via Jordbruksverkets hemsida

Bengt Weidow, Ann-Marie Dock Gustavsson, Frans Johnson, Leif Johansson, Per Widén, Rikard Andersson, Sanja Manduric, Sara Ragnarsson
Jordbruksverket
24 maj 2020

Vallprognos

Vallprognos

Samarbetsprojekt
SLU, Hushållningssällskapet, Växa, Skåne semin, Lantmännen, Arla m.fl.
23 mar 2020

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2020

Via Jordbruksverket

Pernilla Kvarmo, Emelie Andersson, Katarina Börling, Emma Hjelm, Pauliina Jonsson, Ulrika Listh, Johan Malgeryd
Jordbruksverket
7 mar 2019

Bättre växtföljd med frövall som fårbete

Artikel

Isabella Odmark
Jordbruksaktuellt
19 dec 2018

Sverigeförsöken

Sverigeförsöken är ett samlat namn för den regionala fältförsöksverksamheten i Sverige som avser officiella försök. Målsättningen är att samla växtodlingsförsök dels utifrån regionala behov och dels att samverka mellan regionerna i hela landet. Sverigeförsöken

Hushållningssällskapet
2 aug 2018

Innehåll av fytoöstrogen i olika rödklöversorter

Artikel via Epsilon

Gun Bernes, Annika Höjer, Anne-Maj Gustavsson
SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
8 feb 2018

Grovfoderverktyget.se

Grovfoderverktyget.se

Grovfoderverktyget är ett webbaserat verktyg för att planera och följa upp grovfoderodlingen på gården. Här kan du som lantbrukare eller rådgivare planera, dokumentera och beräkna produktionskostnaden av grovfodret. I grovfoderverktyget.se finns även en kunskapsbank med lättillgänglig fakta.

Webbverktyget riktar sig till alla som jobbar med grovfoderodling. Delar av verktyget kräver användarlicens. Denna är kostnadsfri t.o.m. 30/6 2014. Man registrerar sig via hemsidan.

Räkna snabbt ut din produktionskostnad
Genom att mata in några grunddata om gården plockas en typkalkyl fram. Därefter kan justeringar göras av exempelvis insatsmedel, maskinanvändning och lagringskostnader. Kalkylen sparas och kan sedan kopieras och användas för jämförelser mellan år eller olika alternativ. Verktyget ger också tillgång till schablonmaskinkostnader. Resultaten kan jämföras med andra gårdar i anonyma sammanställningar. Separata kvalitets- och kostnadsberäkningar kan göras genom mindre beräkningsmallar som kallas ”Räknehjälp”.

Kunskapsbank och dokumentation
Grovfoderverktyget har en kunskapsbank med såväl snabba råd och fakta som fördjupning. Kunskapsbanken är kostnadsfritt öppen för alla. Lättillgänglig information om hur produktionen kan optimeras finns under ”Rådgivaren” och under ”Biblioteket” samlas djupare kunskaper inom varje område. Verktyget kan också användas för dokumentation, t.ex. samla sina foderanalyser.

Projektgrupp
Projektet har drivits av Hushållningssällskapet sedan 2011 med Hans Hedström i spetsen. Övriga deltagare i gruppen har varit Linda af Geijersstam (Kalmar), Linda Karlsson (Falkenberg), Cecilia Åstrand (Skellefteå) och Hulda Wirsén (Luleå/Kalix). Projektet ingår i satsningen Kraftsamling mjölk och är finansierat av jordbruksverket.

Hushållningssällskapet
5 jun 2017

Ladda vallfodret för din lammproduktion

Presentation från Lammriksdagen 2017

Charlotte Wirmola
26 maj 2017

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Jordbruket i siffror

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket