30 sep 2022

#25 Fårpodden: Grovfoderspecial del 2, om skötsel av vallar och beten

Utan grovfoder inga får, det är helt enkelt en grundförutsättning för välmående djur och lönsam produktion. Detta avsnitt handlar om odling och skötsel av vallar och beten, och om den viktiga cirkulationen av näring på fårgården. Till #Fårpodden

Svenska Fåravelsförbundet
31 aug 2022

Läs ett provnummer av Fårskötsel

Svenska Fåravelsförbundets tidning heter Fårskötsel och utkommer 8 gånger per år, den ingår i medlemskapet. Nummer 3 2022 finns som provnummer i digitalt format. Läs den här!

Svenska Fåravelsförbundet
7 jun 2022

#24 Fårpodden: Grovfoderspecial del 1, om bete och vallskörd

Betet och grovfodret är själva grunden för välmående djur och lönsam lammproduktion, men det finns mycket att lära om man ska bli riktigt bra på detta. Till #24 Fårpodden

Svenska Fåravelsförbundet
14 apr 2022

Vallen, lammproduktionens motor!

Hämta presentationen

Theo den Braver
Presentation från medlemsträff om vallodling mars 2022
14 apr 2022

Stallgödsel och mineralgödsel i beteslammsproduktion

Hämta presentationen

Gunnar Danielsson
Presentation från medlemsträff om vallodling mars 2022
14 apr 2022

Rödklöver till får

Artikel

Gunnar Danielsson, Maria Rönnbäck, Gun Bernes
Svenska Fåravelsförbundet
9 mar 2022

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2022
Gödselkalkylen
Läs mer på Greppa Näringens hemsida

Greppa Näringen, Jordbruksverket
9 feb 2022

Nya regler om gödsel

Information via Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
21 jan 2022

Ta vara på stallgödseln!

Artikel i Greppa Näringens medlemsbrev december 2021

Greppa Näringen
21 jan 2022

Jämförelse av tidig och sen flytgödselspridning till vall

Artikel

Markus Hoffmann
Greppa Näringen
15 dec 2021

Höstsådd rajgräs som gödslats och betats läckte mycket kväve

Artikel med länk till en tysk vetenskaplig studie

Markus Hoffmann
Greppa näringen
25 mar 2021

Fältrapport

Fältrapporten från Hushållningssällskapet ger dig koll på odlingsläget i hela landet – hela året. Med jämna mellanrum rapporterar Hushållningssällskapets rådgivare om hur det ser ut lokalt och regionalt från Skåne till Norrbotten. I Fältrapporten sammanställs läget i hela landet. Läs mer här

Hushållningssällskapet
25 mar 2021

Teknik för etablering av vall

Artikel

Sofia Kämpe, Stella Andermo
Hushållningssällskapet Skaraborg
19 jan 2021

Naturgödsel, biogödsel och slam

Via SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
2 nov 2020

Ogräs på odlad mark

Ogräs på odlad mark är en ogräsflora med fokus på att bestämma oönskade växter i jordbruksgrödor, frilandsodlingar av grönsaker samt bär- och fruktodlingar. Här beskrivs 64 fröogräs, 15 gräsogräs samt två övriga ogräs. De är utvalda av Jordbruksverkets ogräsexperter som de ogräs som ställer till med mest problem i våra yrkesmässiga odlingar. Ladda ner eller beställ via Jordbruksverkets hemsida

Bengt Weidow, Ann-Marie Dock Gustavsson, Frans Johnson, Leif Johansson, Per Widén, Rikard Andersson, Sanja Manduric, Sara Ragnarsson
Jordbruksverket