19 jan 2021

Naturgödsel, biogödsel och slam

Via SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
2 nov 2020

Ogräs på odlad mark

Ogräs på odlad mark är en ogräsflora med fokus på att bestämma oönskade växter i jordbruksgrödor, frilandsodlingar av grönsaker samt bär- och fruktodlingar. Här beskrivs 64 fröogräs, 15 gräsogräs samt två övriga ogräs. De är utvalda av Jordbruksverkets ogräsexperter som de ogräs som ställer till med mest problem i våra yrkesmässiga odlingar. Ladda ner eller beställ via Jordbruksverkets hemsida

Bengt Weidow, Ann-Marie Dock Gustavsson, Frans Johnson, Leif Johansson, Per Widén, Rikard Andersson, Sanja Manduric, Sara Ragnarsson
Jordbruksverket
23 mar 2020

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2020

Via Jordbruksverket

Pernilla Kvarmo, Emelie Andersson, Katarina Börling, Emma Hjelm, Pauliina Jonsson, Ulrika Listh, Johan Malgeryd
Jordbruksverket
7 mar 2019

Bättre växtföljd med frövall som fårbete

Artikel

Isabella Odmark
Jordbruksaktuellt
19 dec 2018

Sverigeförsöken

Sverigeförsöken är ett samlat namn för den regionala fältförsöksverksamheten i Sverige som avser officiella försök. Målsättningen är att samla växtodlingsförsök dels utifrån regionala behov och dels att samverka mellan regionerna i hela landet. Sverigeförsöken

Hushållningssällskapet
2 aug 2018

Innehåll av fytoöstrogen i olika rödklöversorter

Artikel via Epsilon

Gun Bernes, Annika Höjer, Anne-Maj Gustavsson
SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
5 jun 2017

Ladda vallfodret för din lammproduktion

Presentation från Lammriksdagen 2017

Charlotte Wirmola
26 maj 2017

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Jordbruket i siffror

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
23 jun 2016

Rätt vallfoder till rätt djur – använd foderanalysen som vägledning

Artikel via Gård & Djurhälsan

Sofie Johansson, Anett Seeman
Gård & Djurhälsan
21 aug 2014

Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde?

Via Epsilon

Anne-Maj Gustavsson
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU