7 mar 2014

Vallkonferens 2014

Via Epsilon

Nilla Nilsdotter-Linde, Gun Bernes, Marie Liljeholm, Rolf Spörndly
Organisationskommittén för Vallkonferens 2014, Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för växtproduktionsekologi, Rapport nr 18
7 mar 2014

Betesblandning för får – undvik rörsvingel

Via Epsilon

Gun Bernes, Kjell Martinsson
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
8 feb 2014

Grovfoderverktyget.se

Grovfoderverktyget.se

Grovfoderverktyget är ett webbaserat verktyg för att planera och följa upp grovfoderodlingen på gården. Här kan du som lantbrukare eller rådgivare planera, dokumentera och beräkna produktionskostnaden av grovfodret. I grovfoderverktyget.se finns även en kunskapsbank med lättillgänglig fakta.

Webbverktyget riktar sig till alla som jobbar med grovfoderodling. Delar av verktyget kräver användarlicens. Denna är kostnadsfri t.o.m. 30/6 2014. Man registrerar sig via hemsidan.

Räkna snabbt ut din produktionskostnad
Genom att mata in några grunddata om gården plockas en typkalkyl fram. Därefter kan justeringar göras av exempelvis insatsmedel, maskinanvändning och lagringskostnader. Kalkylen sparas och kan sedan kopieras och användas för jämförelser mellan år eller olika alternativ. Verktyget ger också tillgång till schablonmaskinkostnader. Resultaten kan jämföras med andra gårdar i anonyma sammanställningar. Separata kvalitets- och kostnadsberäkningar kan göras genom mindre beräkningsmallar som kallas ”Räknehjälp”.

Kunskapsbank och dokumentation
Grovfoderverktyget har en kunskapsbank med såväl snabba råd och fakta som fördjupning. Kunskapsbanken är kostnadsfritt öppen för alla. Lättillgänglig information om hur produktionen kan optimeras finns under ”Rådgivaren” och under ”Biblioteket” samlas djupare kunskaper inom varje område. Verktyget kan också användas för dokumentation, t.ex. samla sina foderanalyser.

Projektgrupp
Projektet har drivits av Hushållningssällskapet sedan 2011 med Hans Hedström i spetsen. Övriga deltagare i gruppen har varit Linda af Geijersstam (Kalmar), Linda Karlsson (Falkenberg), Cecilia Åstrand (Skellefteå) och Hulda Wirsén (Luleå/Kalix). Projektet ingår i satsningen Kraftsamling mjölk och är finansierat av jordbruksverket.

Hushållningssällskapet
24 maj 2013

Vallprognos

Vallprognos

Samarbetsprojekt
SLU, Hushållningssällskapet, Växa, Skåne semin, Lantmännen, Arla m.fl.
4 jul 2012

Sortprovning 2011 – vallgräs och vallbaljväxter

Via Epsilon

Dryler, Kent
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
21 aug 2011

Rörsvingelhybrid – ett nytt vallgräs

Via Epsilon

Kjell Martinsson, Lars Ericson,
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
30 mar 2011

Vallens avkastning och kvalitet vid olika skördesystem i norra Sverige

Hämta via Epsilon

Britta Nilsson, Lars Ericson, Kjell Martinsson
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
21 aug 2010

Fettsyrasammansättning i gräs

Via Epsilon

Katarina Arvidsson, Anne-Maj Gustavsson
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU
30 jun 2010

Hur påverkas vallen av sen skörd?

Artikel via Taurus

Ann Christin Olsson
Nötkött, nr 3
30 jun 2010

Vallens kostnad – från fält till foderbord

Artikel via Taurus

Britt-Marie Jafner
Nötkött, nr 2