26 jan 2021

Effektivitet för modeller inom lammproduktion

Artikel med länk till resultat

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Svensk Fårforskning, Fåreafgiftsfonden inom Dansk Fåreavl och Agroväst
20 jan 2021

Lagring, hantering och utfodringssystem för ensilage

Lagring o hantering av ensilage respektive Utfodringssystem för ensilage Del 2 och 8 i Från fält till mule

Gård & Djurhälsan
12 nov 2020

Veterinären om grovfoder

Artikel

Kalle Hammarberg
Fårskötsel nr 7 2020
2 aug 2018

Innehåll av fytoöstrogen i olika rödklöversorter

Artikel via Epsilon

Gun Bernes, Annika Höjer, Anne-Maj Gustavsson
SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
26 jul 2018

Okonventionella fodermedel till idisslare

En genomgång av grönfoderväxter, rotfrukter, oljeväxter, spannmål, trindsäd, halm, biprodukter och diverse nödfoder. Artikel

Elisabeth Gauffin och Rolf Spörndly
SLU
26 jul 2018

Krisfoder till idisslare

Den extrema torkan i Sverige 2018 skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till köttdjur och andra växande djur, låta djur beta i skogen samt äta löv. Artikel via SLU

Sammanställt av Margareta Emanuelson. Medverkande forskare: Torsten Eriksson, Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Anders Karlsson samt Sigrid Agenäs.
SLU
27 jan 2018

Produktion hos tackor och lamm utfodrade med gräs/klöverensilage med eller utan kemiska tillsatsmedel

Artikel med länk till slutrapport

Nadeau E, Arnesson A
SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
27 jan 2018

Majsensilage till lamm – effekt av mognadsstadium och utfodringsstrategi på konsumtion, tillväxt, tuggbeteende och lönsamhet

Artikel med länkar till slutrapporter

Nadeau, E, Helander, C, Kumm, K.-I, Arnesson, A, Nørgaard, P
SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
13 dec 2017

Grovfoder av hög kvalitet – Ensilage

Se filmen på YouTube

SoL-film
11 dec 2017

Film om utfodring av tackor och lamm

Länsstyrelsen i Västra Götaland ger en bra sammanfattning av de olika utmaningar man ställs inför som lammproducent. I filmen visas exempel på bra enkla lösningar som vi alla kan ta till oss och inspireras av. Se filmen här.

Gård & Djurhälsan