7 jun 2022

24 Fårpodden: Grovfoderspecial del 1, om bete och vallskörd

Betet och grovfodret är själva grunden för välmående djur och lönsam lammproduktion, men det finns mycket att lära om man ska bli riktigt bra på detta. Till #24 Fårpodden

Svenska Fåravelsförbundet
26 jan 2021

Effektivitet för modeller inom lammproduktion

Artikel med länk till resultat

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Svensk Fårforskning, Fåreafgiftsfonden inom Dansk Fåreavl och Agroväst
20 jan 2021

Lagring, hantering och utfodringssystem för ensilage

Lagring o hantering av ensilage respektive Utfodringssystem för ensilage Del 2 och 8 i Från fält till mule

Gård & Djurhälsan
12 nov 2020

Veterinären om grovfoder

Artikel

Kalle Hammarberg
Fårskötsel nr 7 2020
24 maj 2020

Vallprognos

Vallprognos

Samarbetsprojekt
SLU, Hushållningssällskapet, Växa, Skåne semin, Lantmännen, Arla m.fl.
2 aug 2018

Innehåll av fytoöstrogen i olika rödklöversorter

Artikel via Epsilon

Gun Bernes, Annika Höjer, Anne-Maj Gustavsson
SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
26 jul 2018

Okonventionella fodermedel till idisslare

En genomgång av grönfoderväxter, rotfrukter, oljeväxter, spannmål, trindsäd, halm, biprodukter och diverse nödfoder. Artikel

Elisabeth Gauffin och Rolf Spörndly
SLU
26 jul 2018

Krisfoder till idisslare

Den extrema torkan i Sverige 2018 skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forskare har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel. Tips är att ammoniakbehandla halm, använda vass till köttdjur och andra växande djur, låta djur beta i skogen samt äta löv. Artikel via SLU

Sammanställt av Margareta Emanuelson. Medverkande forskare: Torsten Eriksson, Anna Hessle, Elisabet Nadeau, Anders Karlsson samt Sigrid Agenäs.
SLU
8 feb 2018

Grovfoderverktyget.se

Grovfoderverktyget.se

Grovfoderverktyget är ett webbaserat verktyg för att planera och följa upp grovfoderodlingen på gården. Här kan du som lantbrukare eller rådgivare planera, dokumentera och beräkna produktionskostnaden av grovfodret. I grovfoderverktyget.se finns även en kunskapsbank med lättillgänglig fakta.

Webbverktyget riktar sig till alla som jobbar med grovfoderodling. Delar av verktyget kräver användarlicens. Denna är kostnadsfri t.o.m. 30/6 2014. Man registrerar sig via hemsidan.

Räkna snabbt ut din produktionskostnad
Genom att mata in några grunddata om gården plockas en typkalkyl fram. Därefter kan justeringar göras av exempelvis insatsmedel, maskinanvändning och lagringskostnader. Kalkylen sparas och kan sedan kopieras och användas för jämförelser mellan år eller olika alternativ. Verktyget ger också tillgång till schablonmaskinkostnader. Resultaten kan jämföras med andra gårdar i anonyma sammanställningar. Separata kvalitets- och kostnadsberäkningar kan göras genom mindre beräkningsmallar som kallas ”Räknehjälp”.

Kunskapsbank och dokumentation
Grovfoderverktyget har en kunskapsbank med såväl snabba råd och fakta som fördjupning. Kunskapsbanken är kostnadsfritt öppen för alla. Lättillgänglig information om hur produktionen kan optimeras finns under ”Rådgivaren” och under ”Biblioteket” samlas djupare kunskaper inom varje område. Verktyget kan också användas för dokumentation, t.ex. samla sina foderanalyser.

Projektgrupp
Projektet har drivits av Hushållningssällskapet sedan 2011 med Hans Hedström i spetsen. Övriga deltagare i gruppen har varit Linda af Geijersstam (Kalmar), Linda Karlsson (Falkenberg), Cecilia Åstrand (Skellefteå) och Hulda Wirsén (Luleå/Kalix). Projektet ingår i satsningen Kraftsamling mjölk och är finansierat av jordbruksverket.

Hushållningssällskapet
27 jan 2018

Produktion hos tackor och lamm utfodrade med gräs/klöverensilage med eller utan kemiska tillsatsmedel

Artikel med länk till slutrapport

Nadeau E, Arnesson A
SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
27 jan 2018

Majsensilage till lamm – effekt av mognadsstadium och utfodringsstrategi på konsumtion, tillväxt, tuggbeteende och lönsamhet

Artikel med länkar till slutrapporter

Nadeau, E, Helander, C, Kumm, K.-I, Arnesson, A, Nørgaard, P
SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
13 dec 2017

Grovfoder av hög kvalitet – Ensilage

Se filmen på YouTube

SoL-film
11 dec 2017

Film om utfodring av tackor och lamm

Länsstyrelsen i Västra Götaland ger en bra sammanfattning av de olika utmaningar man ställs inför som lammproducent. I filmen visas exempel på bra enkla lösningar som vi alla kan ta till oss och inspireras av. Se filmen här.

Gård & Djurhälsan
5 jun 2017

Ladda vallfodret för din lammproduktion

Presentation från Lammriksdagen 2017

Charlotte Wirmola
13 mar 2017

Helsädesensilage och gräsensilage till får skördade vid olika mognadsstadier – effekt på konsumtion, foderselektion och foderutnyttjande

Slutrapport till Stiftelsen Svensk Fårforskning Hämta rapport (pdf)

Elisabet Nadeau, Annika Arnesson, Peder Nørgaard
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU Skara samt Institutionen för veterinär- och husdjursvetenskap, Köpenhamns Universitet