Fårpodden bonus om ettåriga betesväxter

En svårighet med lammproduktion på bete i Sverige är att betestillgången sjunker under sensommar och höst, samtidigt som lammen behöver mer mat och inte får tappa fart om de ska bli slaktmogna innan betessäsongen är över. Ett intressant sätt att hantera detta är att odla ettåriga betesväxter, vilket också ger ett parasitfritt bete till lammen. För bra för att vara sant? Inte alls, men det kräver vissa investeringar och en del kunskap.

Tomas Olsson på Norrby Gård berättar för Einar hur han jobbar med ettåriga betesväxter.

Välkommen till Fårpodden!

Mer lyssning

Detta är ett bonusavsnitt som hör till våra aktuella poddar om grovfoder, vall och bete.