Hallands Fåravelsförening

På denna sida lämnar vi fortlöpande information om kommande och i vissa fall genomförda aktiviteter. Vissa brevutskick görs också till alla distriktsmedlemmar, dvs de som är medlemmar i Svenska fåravelsförbundet. 

Klicka på länken bli medlem för information om medlemskap. Medlemmar får också tidskriften Fårskötsel.

Hej, alla medlemmar!

Vi lyckades få ihop både ett välbesökt årsmöte och en styrelse. Och många idéer från er som var på årsmötet. Vi satsar på att genomföra ett par av dem till att börja med.

Här följer utbildningar och viktiga träffar som vi och/eller andra arrangerar, i kronologisk ordning. Skriv in i almanackan och anmäl dig redan nu!

Ti 23 april kl 19.00-21.30. För fårägare i Laholm, Halmstad och Ljungby kommuner, boende i det bekräftade vargreviret söder om väg 25. LRF Laholms kommungrupp inbjuder till informationsmöte inför betessäsong. Förebyggande – regler för skyddsjakt – rätt till ersättning när skadan skett. Bl.a. medverkar Martin Broberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Halland.
Plats: Mästocka bygdegård
Anmälan senast 19 april till medlemsservice@lrf.se eller 010-1844000, där också mer information finns.

To 25 april kl 18.15-21.00 inbjuder Agro Väst Gröna möten tillsammans med oss till Grundläggande vallodlingskväll för får och lamm.
Sofie Pålsson, växtrådgivare på Hushållningssällskapet: Optimering av vall (bl.a. artval, brukningsmetoder, tid för skörd, o.s.v)
Gunnar Danielsson, vallexpert på Olsons frö, själv fårägare: Odlingssystem och om fåren själva får välja.
Sista anmälningsdag 22 april. Se bilaga!

Lö 4 maj kl 10-15 Munkagårdsgymnasiet fyller 40 år och firar med Munkagårdsdagen. Vi kommer att vara där.

Ons 22 maj kl 18 Välj rätt djur för avel och produktion. KLS arrangerar tillsammans med oss Gårdsträff för lammproducenter hos Anders Gunnarsson, AG Texel i Menlösa, Våxtorp. KLS bjuder på grillat. Anmälan senast 20 maj. Se bilaga!

Upprop: MENTORER SÖKES

En ny generation fårägare är på gång. Gillar du att diskutera får, är du nyfiken på den nya generationens utbildning och vill du bidra till en bra start? Du ska vara erfaren fårföretagare och beredd att dela med dig av både misstag och framgångar. Och inte minst att lyssna – alla frågor är viktiga och inga frågor är dumma. Vi söker mentorer med olika inriktning och besättningsstorlekar.
Intresserad? Anmäl i så fall till hallandsfaravelsforening@outlook.com ! Ange namn, var du bor, kontaktuppgifter, besättningsstorlek, fårras(er) och inriktning (typ köttproduktion, avel, bevarande, landskapsvård, ull, skinn eller kombination). Vad brinner du för? Styrelsen samlar och förmedlar kontakter – vi kommer att kontakta dig när du anmält intresse. Kanske vi hittar på något trevligt att göra tillsammans också.

Så välkommen till ett nytt och förhoppningsvis givande verksamhetsår!

Styrelsen
Ann-Marie, Allan, Thea, Gertrud, Lisa, Ulrika

VkustensUllinsamling

Hämta info om Västkustens Ullinsamling som pdf ››

Medlemsbrevarkiv

Medlemsbrev april 2024
Medlemsbrev december 2023
Medlemsbrev september 2023
Påminnelse juni 2023
Medlemsbrev juni 2023
Medlemsbrev september 2022
Medlemsbrev maj 2021
Medlemsbrev oktober 2020
Medlemsbrev maj 2020
Medlemsbrev efter ulldagar, december 2019
Medlemsbrev oktober 2019
Medlemsbrev augusti 2019


Rovdjur

Anmäl observationer av rovdjur, av spår, och skador på tamboskap till Länsstyrelsens rovdjurstelefon på 010 22 43 400.

Länets Viltförvaltningsdelegation har beslutat att det som mål ska finnas fem familjegrupper av lodjur i länet. Det innebär i praktiken ca 25 enskilda djur. Det kommer naturligtvis att ha betydelse för oss fårägare.

Det finns ingen föryngring av varg i Halland men enstaka djur förekommer här ibland.

Genom att anmäla förekomst av lo och varg bidrar vi till kunskap om rovdjursförekomst. Om tamdjur dödats eller skadats sker en besiktning på plats. Om rovdjursskada konstateras utgår ekonomisk ersättning. Dessutom skickas mail-information ut till de som anmält sig till Rovdjursalert så att man kan vidta åtgärder för att skydda sina djur.

Man anmäler sig till rovdjursalert på Länsstyrelsens hemsida > Djur och Natur/Rovdjur. Där finns också annan viktig information om rovdjur.


Styrelse 2024

ORDFÖRANDE
Ann Marie Andersson
Strättebo 106
311 52 Fegen
070-2558226
strattebo106@gmail.com

VICE ORDFÖRANDE, AVELKONTAKTPERSON
Allan Hägg Grønborg
Öknalt Kronstorp 618
313 92 Oskarström
072-1587974
allan@gborg.dk

SEKRETERARE
Gertrud Spross Sandberg
Valinge Rya 11
432 92 Varberg
070-5767341
gertrud.sandberg@gmail.com

KASSÖR
Thea Johnsson
Uppnora Karnegård 319
30577 Getinge
076-3079811
thea.klinten@gmail.com

ROVDJURSANSVARIG
Ulrika Algothsson
Ålstorp 4:5
31292 Laholm
ulrika.alstorp@gmail.com

UTBILDNINGSANSVARIG
Lisa Karlsson
Gåsakulla 5
43276 Tvååker
072-5439346
lisa.karlsson03@outlook.com