Hallands Fåravelsförening

 

På denna sida lämnar vi fortlöpande information om kommande och i vissa fall genomförda aktiviteter. Vissa brevutskick görs också till alla distriktsmedlemmar, dvs de som är medlemmar i Svenska fåravelsförbundet. 

Klicka på länken bli medlem för information om medlemskap. Medlemmar får också tidskriften Fårskötsel.

Du har väl inte glömt att lämna din mejladress?

För att få ytterligare information från Svenska Fåravelsförbundet, till exempel veckobreven, behöver vi ha din mejladress. Hallands Fåravelsförening använder också mejl för till exempel påminnelse om kurser mm. Anmäl din mejladress till sekreterare@faravelsforbundet.com.

Hälsningar Hallands Fåravelsförenings styrelse


Hallands Fåravelsförenings årsmöte 2021

Du är hjärtligt välkommen att deltaga i föreningens årsmöte den 24/2 kl. 18.30

Utformningen av årsmötet blir lite annorlunda än vad som är brukligt, men vi får göra det bästa av situationen nu under pandemin. Därför så kommer det att ske digitalt och via en länk som ni erhåller av föreningen när ni anmäler er. Det här kan ju upplevas lite halvt skrämmande för den generation som jag själv befinner mig i men det är en ganska lätt sak att bli uppkopplad och närvara vid ett sådant här möte bara man har en dator.

Innan årsmötet börjar så kommer Calle Allared och Charlotte Jansson som för övrigt är nominerade som årets fårföretagare att presentera sin verksamhet med både slaktlammsproduktion ,ull hantering och produktion av mycket användbara produkter ifrån ullen.

När ni anmäler er så MÅSTE NI ANGE DEN MAILADRESS som ska gälla till att användas för inloggningen till årsmötet.
Anmäl er till: elisabethgustafsson@live.se senast 23/2

Förslag till dagordning för årsmötet ser ni nedan.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Hallands Fåravelsförening/gm Torgil Möller

1§ Mötets öppnande
2§ Val av mötesordförande
3§ Val av mötessekreterare
4§ Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
5§ Godkännande av dagordning
6§ Fastställande av röstlängd
7§ Årsmötets behöriga utlysande
8§ Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
9§ Revisionsberättelsen och fastställande av balansräkning
10§ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2020
11§ Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. Ersättningar.
12§ Val av ordförande för ett år
13§ Val av styrelse med suppleanter
14§ Val av revisorer och suppleanter
15§ Val av valberedning
16§ Val av fullmäktige och suppleant till riksstämma
17§ Anmälan om plan och budget för årets verksamhet
18§ Övriga ärenden. Mötets avslutande

Hallands Fåravelsförening bjuder in till kurs om PARASITER

Med vet Allan Hägg Grønborg
26 januari kl 18.30-ca 20.30

Inför betessasöngen laddar vi upp med en digital kurs om parasiter!

Vilka parasiter har vi att tampas med och hur ska vi hantera dem? Kunniga Allan Hägg Grønborg ska guida oss genom detta. Han ar samordnare i Distriktsveterinarernas fårgrupp och har vidareutbildning inom bland annat parasiter hos får.

Kursen kommer att genomföras digitalt, länk skickas ut till samtliga anmälda inför kurstillfället. För att kunna ha utrymme för diskussion kommer vi att begränsa antalet deltagare till 30 st, vid för få deltagare ställs kursen in. Handouts skickas ut i efterhand.

Medlemmar i Svenska Fåravelsförbundet betalar 400 kr, icke medlemmar betalar 500 kr.

Anmalan skickas till elisabethgustafsson@live.se

parasitkurs


Hej Alla medlemmar i Hallands fåravelsförening!
Här kommer en hösthälsning från oss i styrelsen. Vid vårt brev i våras hoppades vi alla på att den pågående pandemin skulle vara över och vi kunde få ett ”normalt” liv igen. Så har det inte blivit utan vi får alla följa det som rekommenderas.

Många evenemang har blivit inställda om det inte gått att lösa på annat sätt. Ull som resurs kommer att redovisas på ett seminarium 4/11 på L:a Böslid. Ull som resurs är ett projekt som är förlängt till maj 2021.

Ett glädjande besked är att Klippan Yllefabrik har köpt upp all svensk ull som har blivit inlämnad på ullstationer för att användas till en ny svensk kollektion.

Vid vårt senaste styrelsemöte diskuterade vi ändå att vi vill få till någon typ av träff. En kurs i ”Hur använda Elitlamm” är efterfrågad och även en träff om parasiter. Birgit Fag kommer att hålla i Elitlamm-kursen, denna blir på Bas-nivå så att man kan lära sig vanligt och underlättande handhavande av programmet. Datum är spikad till 17 november på Björkängs vägkrog i Varberg. Inbjudan om detta kommer på mail till er som har uppgett den till SF- förbundet. För er som har Facebook kommer den även ut på sidan ”Vi som har får i Halland”.

För träffen om parasiter är vet Allan Hägg Grönborg tillfrågad. Denna blir någon gång i Januari-Februari, mer info kommer!

Ta hand om Er alla och ha en härlig höst!
Hälsningar Styrelsen i Hallands fåravelsförening

Elitlammkurs med Birgit Fag – Inställt på grund av skärpta coronarekommendationer

Hallands Fåravelsförening anordnar en kurskväll för dig som använder Elitlamm.

17 november kl 18.30
På Björkängs vägkrog, Varberg

500:-/pers inkl fika, minst 15 – max 30 deltagare (bättre pris vid fler deltagare)
Anmälan till elisabethgustafsson@live.se senast 12 november. Ange namn, telefonnummer samt ev allergier

Välkommen!

Elitlammkurs


Hej halländska fårägare. Här kommer en vårhälsning från Hallands fåravelsförenings styrelse.

I skrivande stund så är det en kall vår som infunnit sig och med allt vad det innebär. Normalt sett vid denna tiden så är både vall och betesgräs i full tillväxt men i år kan det vara kärvt att klara tillgången på betet till fåren. I södra Halland är det först nu som vi fått regn och alla hoppas vi väl på lite mer värme.

Vi från styrelsen har en ambition att ordna ett antal träffar ute hos ett antal olika fårägare/ avlare, med lite olika teman som vi vill ska avhandlas. Samtidigt är vi tacksamma på förslag vad ni tycker ska vara med som tema. Pga Corona-läget så får vi fortfarande vänta och se om det blir möjligt att anordna sådana här möten. Förslag på teman kan vara utfodring, betesstrategier och avmaskning. Just avmaskning börjar bli högaktuellt och är ett kapitel för sig.

Här kommer några rader om ull i Halland.

Ull som Resurs (Hushållningssällskapet, Coompanion, Fåravelsföreningen, Region Halland, The Loop Factory) har bidragit till att Västkustens Ullinsamling har kommit igång och nu står på egna ben. Fårklippare Calle Allared samlar in och levererar främst vitull bl.a. till Klippans yllefabrik, och driver tillsammans med sin fru Charlotte CC Wool som har en kollektion filtade produkter för husdjur. Klippan lanserar under våren plädar tillverkade av halländsk (och en del skånsk) ull. Mer om hur du levererar ull kan du googla på Västkustens Ulllinsamling.

Bingegarn är ett litet sidoprojekt i Ull som resurs. Där används främst lantrasull för att återskapa ett garn som liknar de garner som användes för 100-200 år sedan till halländskt hantverk, bl.a. mönsterstickade fiskartröjor. Än så länge har en liten testomgång spunnits.

Det pågår fler delprojekt, men de är inte färdiga att skriva om.

Den 4 november kommer Ull som Resurs att redovisas på ett heldagsseminarium på Hushållningssällskapet, Stora Böslid (om inte Coronasmittan sätter käppar i hjulen).

(Ull i Kubik kommer att hållas på Öströö den 13 september, om Coronaläget tillåter. Om du vill anmäla dig som utställare så finns nu en blankett på hemsidan.  Sista anmälningsdag är 15 juni. Då kommer också beslutet om Ull i Kubik ska bli av eller ej, beroende på vad Folkhälsomyndigheten beslutar. Anmälningar till råullsmarknaden tar vi emot efter detta datum, om den blir av.) Se uppdaterad information nedan.

Vid sommarträffen 2019 fick vi in ett antal intresseanmälningar till kurser om ull och fårklippning. Hushållningssällskapet valde att hålla en kurs på Stora Böslid med inriktning främst mot större fårgårdar. Fåravelsföreningens styrelse vill ordna mindre medlemsträffar – gårdsbesök hos varandra – med bl.a. det innehållet. Men Coronapandemin gör det svårt att planera än så länge.

Ta hand om Er och varandra!
Hälsningar styrelsen

Ull i Kubik 2020 inställt

Ull i Kubik som skulle hållits på Öströö Fårfarm den 11–13 september har ställts in på grund av det rådande corona-läget.

VkustensUllinsamling

Hämta info om Västkustens Ullinsamling som pdf ››

Medlemsbrevarkiv

Medlemsbrev oktober 2020
Medlemsbrev maj 2020
Medlemsbrev efter ulldagar, december 2019
Medlemsbrev oktober 2019
Medlemsbrev augusti 2019


Rovdjur

Anmäl observationer av rovdjur, av spår, och skador på tamboskap till Länsstyrelsens rovdjurstelefon på 010 22 43 400.

Länets Viltförvaltningsdelegation har beslutat att det som mål ska finnas fem familjegrupper av lodjur i länet. Det innebär i praktiken ca 25 enskilda djur. Det kommer naturligtvis att ha betydelse för oss fårägare.

Det finns ingen föryngring av varg i Halland men enstaka djur förekommer här ibland.

Genom att anmäla förekomst av lo och varg bidrar vi till kunskap om rovdjursförekomst. Om tamdjur dödats eller skadats sker en besiktning på plats. Om rovdjursskada konstateras utgår ekonomisk ersättning. Dessutom skickas mail-information ut till de som anmält sig till Rovdjursalert så att man kan vidta åtgärder för att skydda sina djur.

Man anmäler sig till rovdjursalert på Länsstyrelsens hemsida > Djur och Natur/Rovdjur. Där finns också annan viktig information om rovdjur.


Styrelse 2021

ORDFÖRANDE, UTBILDNINGSANSVARIG
Katarina Andersson
Täckinge Olofsgård 171
30577 Halmstad
073 854 31 73
kattis_and@hotmail.com

VICE ORDFÖRANDE, AVELKONTAKTPERSON
Jan Nygren
Anders Olsgård Sik
43276 Tvååker
070 584 21 14
siken.is98@gmail.com

SEKRETERARE
Elisabeth Gustafsson
Kärret Fladevägen 10
43294 Varberg
070 858 92 06
elisabethgustafsson@live.se

KASSÖR
Agneta Agrell-Grahn
Klostervägen 4
43235 Varberg
070 515 72 44
agnetaagrell@gmail.com

LEDAMOT
Gertrud Spross-Sandberg
Rya gård
43292 Varberg
070 576 73 41
gertrud.sandberg@gmail.com

ROVDJURSANSVARIG
Nils Anker Kofoed
Skälstorp 201
31161 Ullared
073 022 91 67
Nils.anker.kofoed@gmail.com

STYRELSENS ERSÄTTARE

Agneta Palm
Söderskogsvägen 71
43975 Fjärås
070 777 27 13
netisen18@hotmail.com

Gunnar Wennerberg
Råglyckevägen 31
43265 Väröbacka
070 942 70 74
sallebacka@gmail.com