27 jan 2021

Rasföreningar

Länkar till svenska rasföreningar finns under menyvalet Lokalföreningar

Hemsidan
15 jan 2021

Årsstatistik Elitlamm Avel

Elitlamms årsstatistik finns här.

Elitlamm, Svenska Fåravelsförbundet
21 maj 2020

Sheep Reproductive System

Artikel (engelska)

sheep productive system
1 jan 2020

Policy gällande import av levande djur och genetiskt material

Policy gällande import av levande djur och genetiskt material

Svenska Fåravelsförbundet
14 jun 2019

Jordbruksverkets information om avel med får och getter

Finns här (en bit ner på sidan)

Jordbruksverket
Jordbruksverket
5 apr 2019

Korsningsavel i vårlammproduktionen

Skriften Korsningsavel i vårlammproduktionen vänder sig till dig som har för avsikt att starta eller utöka en produktion av slaktlamm för leverans av lamm under våren, så kallad vårlammproduktion. Checklista för inköp av livdjur och en film med ett exempel på korsningsavel. Film med ett gårdsexempel på hur man väljer livdjur för vårlammsproduktion. Materialet är finansierat av LRF Kött  och är en del av Handlingsplan Lamm.

LRF Kött, Hushållningssällskapet, Gimrarna, Glada fåret
5 jun 2018

Välja livdjur för vårlammsproduktion – ett gårdsexempel

Se filmen på Youtube

Producerad inom Handlingsplan Lamm
LRF Kött, Hushållningssällskapet
12 feb 2018

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS)

Till SDS hemsida

Sveriges Djurbönders Smittskyddskontroll
Vid import av livdjur, kontakta SDS för kostnadsfri rådgivning. SDS tar inte ställning för eller emot import utan handlägger alla importförfrågningar utifrån att dessa skall kunna genomföras med största möjliga säkerhet.
21 dec 2017

Härstamningen – grunden för allt avelsarbete

Artikel

Svenska Fåravelsförbundet
13 dec 2017

Exteriörbedömning av får

Se filmen på YouTube

SoL-film