16 maj 2022

Vilket Elitlammsprogram ska jag välja?

Det finns flera varianter av Elitlamms fårdataprogram. En guide som visar vilken variant som passar dig bäst. Se filmen på Youtube.

Elitlamm
15 feb 2022

Årsstatistik Elitlamm Avel

Elitlamms årsstatistik finns här.

Elitlamm, Svenska Fåravelsförbundet
27 jan 2021

Rasföreningar

Länkar till svenska rasföreningar finns under menyvalet Lokalföreningar

Hemsidan
21 maj 2020

Sheep Reproductive System

Artikel (engelska)

sheep productive system
1 jan 2020

Policy gällande import av levande djur och genetiskt material

Policy gällande import av levande djur och genetiskt material

Svenska Fåravelsförbundet
14 jun 2019

Jordbruksverkets information om avel med får och getter

Finns här (en bit ner på sidan)

Jordbruksverket
Jordbruksverket
5 apr 2019

Korsningsavel i vårlammproduktionen

Skriften Korsningsavel i vårlammproduktionen vänder sig till dig som har för avsikt att starta eller utöka en produktion av slaktlamm för leverans av lamm under våren, så kallad vårlammproduktion. Checklista för inköp av livdjur och en film med ett exempel på korsningsavel. Film med ett gårdsexempel på hur man väljer livdjur för vårlammsproduktion. Materialet är finansierat av LRF Kött  och är en del av Handlingsplan Lamm.

LRF Kött, Hushållningssällskapet, Gimrarna, Glada fåret
5 jun 2018

Välja livdjur för vårlammsproduktion – ett gårdsexempel

Se filmen på Youtube

Producerad inom Handlingsplan Lamm
LRF Kött, Hushållningssällskapet
12 feb 2018

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS)

Till SDS hemsida

Sveriges Djurbönders Smittskyddskontroll
Vid import av livdjur, kontakta SDS för kostnadsfri rådgivning. SDS tar inte ställning för eller emot import utan handlägger alla importförfrågningar utifrån att dessa skall kunna genomföras med största möjliga säkerhet.
21 dec 2017

Härstamningen – grunden för allt avelsarbete

Artikel

Svenska Fåravelsförbundet
13 dec 2017

Exteriörbedömning av får

Se filmen på YouTube

SoL-film
5 jun 2017

Avel & semin – idag och imorgon

Presentation från Lammriksdagen 2017

Magnus Håård
31 maj 2017

Genetic diversity of domestic sheep – Examples from Swedish and French populations

Tamfår föds upp för kött-, mjölk- och ullfiberproduktion och finns över hela världen i många typer av miljöer. Får har visat sig vara genetiskt variabla men denna genetiska mångfald har inte beskrivits fullständigt. Det finns fortfarande många fårpopulationer som ännu inte har studerats. Syftet med denna avhandling var att studera genetisk mångfald i svenska och franska fårraser med hjälp av genetiska markörer med hög densitet. Via Epsilon

Rochus, Christina Marie
Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences
30 dec 2016

Vikten av friskt avelsmaterial

Det är de inköpta djuren som innebär störst risk för att få in smittor i sin djurbesättning. Därför är det av stor vikt att kontrollera livdjuren noga. Fårhälsoveterinär Ulrika König tycker att man helst ska undvika att köpa in djur om det går. Läs artikel

Ulrika König, Carolina Wahlberg
Jordbruksaktuellt
11 okt 2016

Akut andnöd hos baggar – en viktig avelsfråga

Artikel via Gård & Djurhälsan

Malin Bengtsson
Gård & Djurhälsan