24 feb 2009

Samband mellan tackors fertilitet och modersegenskaper och lammens överlevnad

Examensarbete via Sveriges Lantbruksuniversitet, Epsilon.

Josefin Back
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjursgenetik
30 nov 2007

Att tänka på inför höstens semineringar (AI) och betäckningar

Gård & Djurhälsan checklista

Gård & Djurhälsan
21 jun 2006

Lammproducenterna utbildar scanningoperatörer

Artikel

Einar de Wit
Fårskötsel, nr 5
14 jun 2006

Muskelscanning

Artikel via Lammproducenterna

Lammproducenterna
Lammproducenterna
23 jun 2005

Avel för mer och bättre ull

Litteraturstudie

Anna Näsholm
Ull-rika-projektet
21 jun 2005

Lammproducenterna satsar på muskelscanning

Artikel

Pierre Frick
Fårskötsel, nr 6 
9 jun 2003

Farm animal reproduction: Conserving local genetic resources

Via SLU

Renée Båge and Aloyzas Januskauskas
SLU, Uppsala Universitet