10 sep 2021

Fakta om RAS

Vad kostar RAS, vem ska betala och hur mycket pengar finns det att söka? Kan vi stängsla in alla Sveriges får med RAS? Vi har här samlat fakta om RAS.

2 jul 2021

Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift

Via DiVA-portalen

Lotten Wahlund
RI.SE
24 jun 2021

Film om rovdjursavvisande stängsel

Viltskadecenter, SLU
25 mar 2021

#14 Fårpodden: Stängsel till får

Att stängsla är inte alla fårbönders favoritsysselsättning, men stängsel måste vi ha och bra stängsel gör livet med får roligare och enklare. Ett helt avsnitt bara om stängsel, med många tips om hur man lyckas med stängslingsjobbet. Till Fårpodden #14

Svenska Fåravelsförbundet
1 sep 2020

Digitaliserad teknik för att främja betesdrift

Kan läsas online och beställas från Jordbruksverkets webbutik

Torben Söderberg
Jordbruksverket
1 sep 2020

Elektroniska öronbrickor och virtuella stängsel kan öka jordbrukets lönsamhet och miljönytta

Pressmeddelande

Pressmeddelande från Jordbruksverket
Jordbruksverket
25 jul 2019

Miljöinvestering för rovdjursstängsel

Artikel på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
Jordbruksverket
8 jul 2019

Stängsling mot stora rovdjur

Hämta bok som pdf Sedan det nuvarande viltskadesystemet trädde i kraft 1996 har Viltskadecenter samlat kunskap och erfarenheter (både egna och andras) om hur man stängslar mot rovdjur på bästa sätt. Det är framför allt vargskador vi kan skydda oss mot genom bra stängsling. Om ett vargrevir etablerats i samma område som dina betesmarker bör du se över stängslen så att inte varg kan ta sig in i hagarna. För att kunna skydda mot varg måste det finnas någon typ av stängsel på samtliga sidor om fåren. I boken beskriver vi hur man med någorlunda rimliga arbetsinsatser kan bygga stängsel med långa livslängder till skäliga priser. Vi vill även förmedla att man kan söka bidrag till rovdjursavvisande stängsel från länsstyrelsen. Det är vår förhoppning att boken ska ge alla som sätter upp rovdjursavvisande stängsel en god orientering om bakgrund, funktion och material och att den ska fungera som en bra vägledning i hur det går till rent praktiskt. Viltskadecenter har skrivit boken på uppdrag av Svenska Fåravelsförbundet. Texterna har tagits fram i samarbete med förbundets rovdjursansvariga och Sveriges främsta experter på stängsel och stängsling. Jordbruksverket har finansierat merparten av kostnaderna. Även LRF har bidragit till finansieringen. Syftet är att innehållet ska bana väg för att flera lammproducenter ser möjligheterna med att sätta upp och använda rovdjursavvisande stängsel.

Inga Ängsteg, Roland Ängsteg, Maria Levin, Jens Karlsson, Ann Eklund, Anders Råsberg
Svenska Fåravelsförbundet, Viltskadecenter
11 jul 2018

Stängsel mot rovdjur – en uppföljning inom landsbygdsprogrammet

Hämta pdf

Ingrid Nilsson, Lena Söderman och Åke Svensson
Jordbruksverket
13 maj 2018

Om rovdjursavvisande stängsel

Pedagogisk film om angrepp och förebyggande åtgärder i form av skyddsjakt och stängsel. Se på Youtube

Viltskadecenter, SLU
4 sep 2017

Vet vi vilka rovdjursavvisande åtgärder som fungerar?

Via SLUs kunskapsbank

Institutionen för ekologi, Viltskadecenter
5 jun 2017

Utvärdering av bidrag till rovdjursavvisande stängsel. Värmlands län 2001-2015

Mer information och länk till rapporten via Länsstyrelsen Värmland

Annica Forsberg
Länsstyrelsen Värmland
6 mar 2016

Checklista stängsel – Bra att tänka på vid rådgivning, uppsättning och besiktning av stängsel mot stora rovdjur

Läs artikel

Viltskadecenter, SLU
22 jun 2009

Lönar det sig att investera i permanenta stängsel?

Artikel

Ann-Louise Skaar
Fårskötsel, nr 3
11 jun 2009

Stängsel för att förebygga skador från rovdjur

Faktablad

Viltskadecenter
Viltskadecenter