10 sep 2021

Fakta om RAS

Vad kostar RAS, vem ska betala och hur mycket pengar finns det att söka? Kan vi stängsla in alla Sveriges får med RAS? Vi har här samlat fakta om RAS.

3 sep 2021

Hög tillförlitlighet i besiktningar av rovdjursdödade tamdjur

Läs faktablad

José Vicente López-Bao, Jens Frank, Linn Svensson, Mikael Åkesson, Åsa Langefors, Anders Jarnemo och Maria Levin
FAKTABLAD FRÅN SLU VILTSKADECENTER
1 sep 2021

Att leva nära stora rovdjur

Rapport 7005 från Naturvårdsverket

Annelie Sjölander-Lindqvist, Simon Larsson och Juliana Bennett
Naturvårdsverket
9 aug 2021

Rovdjursansvariga i SFs lokalföreningar

Lista över rovdjursansvariga i SFs lokalföreningar

Hemsidan
15 jul 2021

Beräkningar av beskattning av den Skandinaviska vargpopulationen

Rapport till Naturvårdsverket, Sverige och Miljødirektoratet, Norge från SKANDULV

Henrik Andrén, Håkan Sand, Olof Liberg, Petter Wabakken
SLU, Department of Ecology
24 jun 2021

Film om rovdjursavvisande stängsel

Viltskadecenter, SLU
16 jun 2021

Viltskadestatistik 2020

Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda. Rapporten (pdf)

Jens Frank, Maria Levin, Johan Månsson, Linda Höglund
Rapport från SLU Viltskadecenter
16 jun 2021

Inventering av lodjur 2021

Rapport

Frank, J. & Tovmo, M.
SLU-Viltskadecenter och Rovdata
1 jun 2021

Inventering av varg vintern 2020-2021

Öppna rapporten

Svensson, Linn; Wabakken, Petter; Maartmann, Erling; Cardoso Palacios, Carlos; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael
Rovdata och SLU Viltskadecenter
2 okt 2020

Viltskadestatistik 2019

Viltskadestatistik 2019

Viltskadecenter
21 apr 2020

Överlämnande av rätten att besluta om skyddsjakt på björn, varg, järv och lodjur till länsstyrelserna

Via Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket
25 jan 2020

Skandobs

Skandobs I databasen Skandobs kan du registrera dina observationer om du har sett något av de stora de fem rovdjuren (björn, järv, lodjur, kungsörn eller varg) eller spår av dem.

Rovdata i Norge och Naturvårdsverket i Sverige
8 jul 2019

Stängsling mot stora rovdjur

Hämta bok som pdf Sedan det nuvarande viltskadesystemet trädde i kraft 1996 har Viltskadecenter samlat kunskap och erfarenheter (både egna och andras) om hur man stängslar mot rovdjur på bästa sätt. Det är framför allt vargskador vi kan skydda oss mot genom bra stängsling. Om ett vargrevir etablerats i samma område som dina betesmarker bör du se över stängslen så att inte varg kan ta sig in i hagarna. För att kunna skydda mot varg måste det finnas någon typ av stängsel på samtliga sidor om fåren. I boken beskriver vi hur man med någorlunda rimliga arbetsinsatser kan bygga stängsel med långa livslängder till skäliga priser. Vi vill även förmedla att man kan söka bidrag till rovdjursavvisande stängsel från länsstyrelsen. Det är vår förhoppning att boken ska ge alla som sätter upp rovdjursavvisande stängsel en god orientering om bakgrund, funktion och material och att den ska fungera som en bra vägledning i hur det går till rent praktiskt. Viltskadecenter har skrivit boken på uppdrag av Svenska Fåravelsförbundet. Texterna har tagits fram i samarbete med förbundets rovdjursansvariga och Sveriges främsta experter på stängsel och stängsling. Jordbruksverket har finansierat merparten av kostnaderna. Även LRF har bidragit till finansieringen. Syftet är att innehållet ska bana väg för att flera lammproducenter ser möjligheterna med att sätta upp och använda rovdjursavvisande stängsel.

Inga Ängsteg, Roland Ängsteg, Maria Levin, Jens Karlsson, Ann Eklund, Anders Råsberg
Svenska Fåravelsförbundet, Viltskadecenter
7 jun 2019

Inventering av varg

Via Viltskadecenter

Viltskadecenter
29 mar 2019

Viltskadestatistik 2018

Hämta pdf

Viltskadecenter/SLU