10 jun 2006

Att förebygga skador från stora rovdjur med boskapsvaktande hundar

Faktablad

Viltskadecenter
Viltskadecenter
11 jun 2004

Har stängsling och lodjursjakt minskat angreppen av lodjur på får?

Faktablad

Viltskadecenter 
Viltskadecenter