15 jun 2016

Nationell förvaltningsplan för lodjur, reviderad version

Via Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket
13 mar 2016

Norge: Vakthundar och rovdjursdödade lamm

Läs artikel

Anna Bergström
Hemsidan
1 mar 2016

Viltskadestatistik 2015

Via Epsilon

Jens Frank, Johan Månsson, Andreas Zetterberg
Rapport från Viltskadecenter
25 jan 2016

Analys av sambandet mellan vargtäthet och antal fårbesättningar

Via Viltskadecenter

Jens Frank, Linn Svensson, Jose Lopez Bao, Andreas Zetterberg
Viltskadecenter, Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet
11 jan 2016

Åtgärder för att förebygga angrepp på tamdjur av stora rovdjur

Via Viltskadecenter

Jordbruksverket, Vilskadecenter, SLU
Jordbruksverket
17 jun 2015

Inventering av varg vintern 2014–15

Via SLU

Viltskadecenter, SLU
28 maj 2015

Viltskadestatistik 2014

Via SLU

Rapport från Viltskadecenter
15 dec 2014

Nationell förvaltningsplan för varg, reviderad version

Via Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket
23 nov 2014

Effekter av vargförekomst på antalet fårbesättningar i Värmlands och Örebro län

Via Epsilon

Anna Karlsson, Jens Karlsson, Ann Eklund, Maria Levin
Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från Viltskadecenter
23 nov 2014

Hur stora revir har vargarna i Skandinavien och vad påverkar detta?

Via Epsilon

Håkan Sand, Jenny Mattisson, Olof Liberg
SLU, Fakulteten för skogsvetenskap