26 dec 2021

Hinder och möjligheter för ökad naturbetesdrift ur ett lantbrukarperspektiv – en kunskapsöversikt

Via SLU

Anna Jamieson, Anna Hessle
SustAinimal Reports #1, SLU Institutionen för husdjurens utfodring och vård
5 aug 2021

Se upp för fästingar!

Artikel

Annika Melin
Gård & Djurhälsan
30 jul 2021

Lyckas med lammens bete

Läs broschyr

Jordbruksverket, Jordbruket i siffror
9 jul 2021

Antal djurenheter per hektar jordbruksmark år 2020

Interaktiv karta (1 får utgör 0,15 djurenhet. 1 djurenhet = 7 får.)

Jordbruksverket
Datawrapper
7 jul 2021

Följ upp parasitförekomst!

Artikel

Karin Lindqvist-Frisk
Gård & Djurhälsan
7 jun 2021

Större betesfållor och lönsamma lantbruk

Nedgång av antalet djurhållande företag, förlust av naturbetesmarker och biologisk mångfald måste vändas. Många företag har möjlighet att förbättra sin lönsamhet genom att utvidga betesfållor. Här presenteras kunskapsunderlag som bidrar i det arbetet. Artikel via Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverket
31 maj 2021

Många intressen i tusenårigt bete

I Ottenby naturreservat på södra Öland har det betats sedan 1000-talet. I dag betar här får och nöt från Ottenby kungsgård på närmare 1 000 hektar, en yta som många natur- och kulturintressen ska samsas på. ”Alla har idéer om Ottenby”, menar Andreas Wiström, lantbrukare och arrendator. Artikel

Towe Johnson
Jordbruksaktuellt
27 apr 2021

Betet! Mät och Väg, bli framgångsrik!

Artikel

Theo den Braver
Gård & Djurhälsan
5 mar 2021

Utnyttja betet fullt ut

Artikel

Isabella Odmark
Jordbruksaktuellt
31 mar 2020

Naturbetesmarkens framtid – en fråga om lönsamhet

Naturbetesmarken är en central del av kulturlandskapet och viktig för den biologiska mångfalden. I en ny rapport från Agrifood, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har man undersökt om betesmarkerna minskar för att det är brist på betesdjur i landet. Resultatet av studien visar att det inte saknas betesdjur till de svenska naturbetesmarkerna, utan att skälet till att naturbetesmarker inte betas är att det inte är tillräckligt lönsamt för jordbrukare jämfört med andra driftsformer. För att bevara naturbetesmarken behöver det bli mer lönsamt att föda upp djuren med naturbete, än utan. Hämta rapporten

Cecilia Larsson, Niklas Boke Olén, Mark Brady
AgriFood Economics Centre
22 jun 2019

Betesmark i Sverige

Artikel

Ann-Marie Karlsson, Jordbruket i siffror
Jordbruksverket
7 mar 2019

Bättre växtföljd med frövall som fårbete

Artikel

Isabella Odmark
Jordbruksaktuellt
19 jan 2019

Förgiftningar hos idisslare

Via SVA

Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt
11 dec 2018

#3 Fårpodden: Om att få lammen klara på bete

Fårpodden 03 handlar om att få lammen slaktmogna före stallsäsongen. Men om alla lamm inte blir klara, det händer varje år och kanske ännu mer i år när det varit ont om bete och foder, hur gör man då? Mer information och programmet

Fårpodden
Svenska Fåravelsförbundet
26 sep 2018

Några möjliga förgiftningsorsaker hos får i Sverige

Artikel via Gård & Djurhälsan

Emelie Larsdotter
Gård & Djurhälsan