27 jun 2017

Vad ska man tänka på när man betar får och nöt på samma bete?

Via Gård & Djurhälsan

Helena Ekstrand
Gård & Djurhälsan
1 jun 2017

Betesbaserad lammproduktion på åtta gårdar i Västsverige

Via Epsilon

Annika Arnesson, Annelie Carlsson, Carl Helander
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
6 apr 2017

Mulens marker

För 25 år sedan kom boken Mulens marker. Vad har hänt i våra marker under den tid som gått sedan dess? Läs artikel

Hemsidan
23 mar 2017

Naturbetesmarker är värda att bevaras

Två tredjedelar av länets invånare tycker att det är mycket viktigt att bevara naturbetesmarker. Knappt en procent tycker att det är oviktigt. Fyrtio procent av nötköttskonsumenterna är också villiga att betala tjugo procent mer för nötkött från djur som gått på naturbete. Det visar en undersökning som Länsstyrelsen i Västra Götaland och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genomfört. Rapporten Naturbetesmarkernas värden och bevarande

17 aug 2016

Giftiga växter A–Ö

SVA – Giftiga växter A–Ö

Statens veterinärmedicinska anstalt
26 maj 2016

Låt naturbetesmarkerna bli en resurs

Naturbetesmarker - en resurs för för får- och lammproduktionen (pdf) ››

Naturbetesmarkerna hör till de artrikaste miljöerna i vårt land. Betande djur är en förutsättning för att dessa marker ska finnas kvar och endast djuren kan förädla betet till mat.

Nu finns ett informationsmaterial om hur naturbeten kan vara en resurs för lantbruksföretagen. Djuren behövs för naturbetesmarkerna, och naturbetesmarkerna kan vara en resurs för djurhållaren.

I tider när betesdjuren blir färre och mer koncentrerade till större besättningar behöver vi tänka nytt för att bevara de värdefulla naturbetesmarkerna. Fyra produktionsrådgivare har nu tagit fram ett rådgivningsmaterial med fakta och tips.

På Jordbruksverkets hemsida finns även länkar till broschyrer om andra djurslag
Jordbruksverket: Låt naturbetesmarkerna bli en resurs ››

alt

Länsstyrelsen Västra Götaland: Annelie Carlsson, Alfred Akersten, Karin Hante
Jordbruksverket
13 mar 2016

Utvecklingen av ängs-och betesmarker 1890-2013

Jordbruket i siffror

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
20 mar 2014

Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete (konferensbidrag, kortfattad)

Via Epsilon

Gun Bernes, Kjell Martinsson
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
4 okt 2013

Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete

Artikel

Gun Bernes, Kjell Martinsson, Evelina Viklund
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå
23 aug 2013

Skogsbetesmarker

Hämta via Jordbruksverkets hemsida

Mårten Aronsson
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen