Årets Fårföretagare

Årets Fårföretagare är en utmärkelse som Svenska Fåravelsförbundet i samarbete med distrikts- och rasföreningar varje år tilldelar en svensk fårföretagare.

Jenny och Börje Andersson tar emot utmärkelsen vid SFs stämma i Tranås den 12 maj.
I förgrunden Gudrun Haglund-Eriksson, Anna Törnfelt och landshövding Helena Jonsson.
Foto Jonas Karlsson

Alla tidigare Årets Fårföretagare

Våra annonsörer