Årets Fårföretagare

Årets Fårföretagare är en utmärkelse som Svenska Fåravelsförbundet i samarbete med distrikts- och rasföreningar varje år tilldelar en svensk fårföretagare.

Nio fårföretagare nominerades 2024, de presenteras nedan.

Alla tidigare Årets Fårföretagare

Våra annonsörer