Louise Westerberg, Gräsö 

För sitt engagemang för bevarandet och spridandet av kunskap om svenska allmogefår.

Nominerad av Föreningen Svenska Allmogefår 

Genbanksansvarig, projektledare, mentor för Föreningen Svenska Allmogefår. 

Motivering

För sitt engagemang för bevarandet och spridandet av kunskap om svenska allmogefår. För sitt mångåriga arbete för att se till att bevarandet sker på rätt sätt samt det stödet till funktionärer och medlemmar som hon varit och är. För sin envisa kamp för att rädda och få till ett bevarande av Brännöfåret.