7 apr 2022

Antal får vid decemberräkningen 2018-2021

Källa Jordbruksverket

Jordbruksverkets statistikdatabas
7 apr 2022

Antal får i juni 2018-2021

Källa: Jordbruksverket

Jordbruksverkets statistikdatabas
7 apr 2022

Antal företag med får 2018-2021

Källa Jordbruksverket

Jordbruksverkets statistikdatabas
15 feb 2022

Årsstatistik Elitlamm Avel

Elitlamms årsstatistik finns här.

Elitlamm, Svenska Fåravelsförbundet
21 dec 2021

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Jordbrukets intäkter efter region och driftsinriktning 2020

Statistikrapport december 2021
Läs också blogginlägget från Jordbruket i siffror: 36 % av intäkterna vid specialiserade fårföretag kommer från stöd och ersättningar

Jordbruksverket
11 dec 2021

Jordbruket i siffror

Jordbruket i siffror: sökord får lamm

Jordbruksverket
Jordbruksverket
26 aug 2021

Gott resistensläge för djur i Sverige

Swedres-Svarm redovisar antibiotikaanvändning och resistensläge inom djur- och humanvården i Sverige. Rapporten ges ut årligen i samarbete med Folkhälsomyndigheten.
Läs mer på SVAs hemsida
Rapporten Swedres-Svarm
Faktablad om antibiotika och djur

SVA
26 aug 2021

Kortfakta om den svenska fårnäringen

Grafik som visar hur svenska fårnäring ser ut kan hämtas här

Illustration Anna Bergström
Svenska Fåravelsförbundet
17 aug 2021

Jordbruksstatistisk sammanställning 2021

Jordbruksstatistisk sammanställning 2021

Jordbruksverket
28 jul 2021

Fascinerande fakta om stora får-företag åren 1970-2020

Artikel

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket, Jordbruket i siffror
9 jul 2021

Antal djurenheter per hektar jordbruksmark år 2020

Interaktiv karta (1 får utgör 0,15 djurenhet. 1 djurenhet = 7 får.)

Jordbruksverket
Datawrapper
16 jun 2021

Viltskadestatistik 2020

Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda. Rapporten (pdf)

Jens Frank, Maria Levin, Johan Månsson, Linda Höglund
Rapport från SLU Viltskadecenter
16 jun 2021

Sysselsättning i jordbruket 2020

Sysselsättning i jordbruket 2020

Jordbruksverkets
26 maj 2021

Sheep Livestock Data by Country 2016

Statistik över antalet får i världens olika länder. Källa: Sheep Livestock Data by Country, FAO Data | Food and Agriculture Organization, viewed 4th March, 2016.

ChartsBin
13 apr 2021

Lantbrukets djur i juni 2020 Preliminär statistik

Preliminärt resultat av den stora strukturundersökning som gjordes 2020. Artikel

Jordbruksverket