12 feb 2019

Så blev animalieproduktionen 2018

Artikel

Hemsidan
16 mar 2018

Marknadsrapport lammkött – utvecklingen till och med 2017

Hämta som pdf

Åsa Lannhard Öberg
Jordbruksverket
12 mar 2018

Marknaden för lammkött

Djupdyk i statistik på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
12 mar 2018

Statistik över får- och lammslakt

Slaktvolymer samtliga svenska slakterier som slaktar får och lamm. Gå till sidan Slaktade tamdjur, ladda hem filen längst ner på sidan (Excel) och öppna fliken Får och lamm. Filen uppdateras varje kvartal.

Jordbruksverket
12 mar 2018

Statistikplattform

Hur ser trenderna ut? Vad går bäst och hur är läget i dag jämfört med förr? I den här unika databasen, som uppdateras varje vecka, får du den ultimata statistiken för nöt, gris och lamm. Under våren 2014 tog dåvarande Landsbygdsdepartementet initiativ till att samla hela värdekedjans aktörer inom svensk grisproduktion där den gemensamma ambitionen var att ta fram en handlingsplan vars mål är att långsiktigt stärka den svenska grisproduktionen med en ökad produktion som följd. I början av 2015 tog branscherna för nöt och lamm initiativ till att skapa en handlingsplan för respektive produktionsgren. Målsättningen med Handlingsplanerna för nöt och lamm är att öka den svenska produktionen av nöt- och lammkött. Arbetet med att ta fram Handlingsplan nöt och lamm har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade. En av målsättningarna är att utveckla statistikinsamlingen för ökad kunskap om hur marknaden fungerar och för att ge bättre grund för åtgärder hos såväl kommersiella som offentliga aktörer. Öppna aktuell statistik

Jordbruksverket, LRF, Svenska Köttföretagen
4 aug 2017

Allt om de svenska fårföretagens storlek

Jordbruket i siffror: De större fårbesättningarna minskar i antal

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
26 maj 2017

Vall är den vanligaste ekologiska grödan

Jordbruket i siffror

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
23 feb 2017

Förvirring kring köttkonsumtion

Jordbruksverket redovisar statistik för Sveriges köttkonsumtion, ett ämne som blivit allt hetare. Problemet är bara att aktörer upprepade gånger, oberoende av varandra hänvisar till statistiken på fel sätt. Läs artikel

Katarina Johnsson
Jordbruksaktuellt