17 jan 2017

Matsvinnet under lupp – vad är det egentligen vi kastar?

Via Framtidens kött

Framtidens kött
17 jan 2017

Ökar eller minskar livsmedelsproduktionen i Sverige?

Jordbruket i siffror

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
20 dec 2016

Marknadsstatistik

Till menyn Marknadsstatistik här på SFs hemsida

Hemsidan
11 nov 2016

Svenska fårbesättingar (statistik)

Hur många får har egentligen en medelstor fårbeättning i Sverige? Och hur många får har medianbesättningen? Tack till Anders Råsberg som låter oss publicera resultatet av dessa efterforskningar om svensk fårhållning. Var finns fåren? Flest är de i Västra Götaland, följt av Gotland, Skåne och Östergötland. Medelstorleken på de svenska besättningarna ligger runt 35 får, men medianvärdet är ungefär halva medelvärdet. Det betyder att även om en värmländsk besättning i medeltal håller 22 vuxna djur, så finns det lika många besättningar i Värmland som har färre än 12 djur som det finns besättningar med fler än 12 djur. Gotland sticker ut med markant högre siffror både för medel- och medianbesättningen. Sista bilden visar hur många av fårbesättningarna som är medlemmar i Svenska Fåravelsförbundet. Västmanland toppar med 53 % av länets besättningar. Imponerande!

Anders Råsberg
Hemsidan
19 mar 2016

Produktion och konsumtion av får- och lamkött 1960-2015

Läs artikel

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
19 feb 2016

Lammkött: Produktion och pris

Jordbruket i siffror

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
6 feb 2016

Så blev slakten 2015

Läs artikel

Katarina Johnsson
Jordbruksaktuellt
4 aug 2015

Svensk fårnäring, en lägesrapport

Författare: Frida Thorstensson Utgivare: Jordbruksverket Årtal: 2012 Pdf

Jordbruksverket