Näringspolitik

Ansvariga näringspolitiskt arbete

Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com