Näringspolitik

Ansvariga näringspolitiskt arbete

Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Anna Törnfelt
073-707 29 45
anna.tornfelt@faravelsforbundet.com