Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2024-05-22
Uppgifterna bygger på SJVs statistik
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka

Vecka 19

Sverige90,24 SEK*
Tyskland118,23 SEK*
Irland105,78 SEK*
Frankrike112,42 SEK*
EU-genomsnitt 104,98 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV

  • Avräkningspriserna för lamm är ett vägt genomsnitt för de största slakterierna, samt för alla slaktklasser.
  • I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 2 kronor/kg i genomsnitt (priset ska anges fritt slakteri enligt EU-förordningen).
  • I priset ingår även kända tillägg och avdrag, exempelvis kopplat till leveransavtal och olika koncept.
  • Observera att tillägg för KRAV och andra ekologiska märkningar ingår i priset. Detta påverkar det redovisade priset uppåt med en variation som kan kopplas till hur stor andel som är ekoslakt varje vecka. Ekoslakten i Sverige uppgick 2021 till 20 procent för lamm, 15 procent för nöt och 3 procent för gris.
  • Sverige rapporterar priser för tunga lamm, liksom många andra länder i centrala och norra EU.
  • Tunga lamm ska väga mer än 13 kg slaktad vikt för att hamna i den prisrapporteringskategorin, men ofta är slaktvikterna högre än så.

Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 19 2024 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 19 2024 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2020-2024, SEK/kg