Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2021-07-17
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.
Vecka 26     

Sverige74,53 SEK*
Tyskland78,25 SEK*
Irland SEK*
Frankrike70,97SEK*
EU-genomsnitt67,21 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV
Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 25 2021 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 25 2021 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2017-2021, SEK/kg