Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2023-05-29
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

Vecka 20

Sverige87,81 SEK*
Tyskland96,74 SEK*
Irland SEK*
Frankrike94,30 SEK*
EU-genomsnitt 86,23 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV

Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 20 2023 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 20 2023 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2019-2023, SEK/kg