Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2022-05-21
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

Vecka 19     

Sverige85,48 SEK*
Tyskland88,29 SEK*
Irland75,96 SEK* (v 17)
Frankrike84,75 SEK*
EU-genomsnitt 77,40 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV
Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 19 2022 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 19 2022 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2018-2022, SEK/kg