Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2023-01-26
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

Vecka 2

Sverige74,74 SEK*
Tyskland88,98 SEK*
Irland70,57 SEK*
Frankrike93,36 SEK*
EU-genomsnitt 81,71 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV

Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 2 2023 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 2 2023 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2019-2023, SEK/kg