Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2021-03-22
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.
Vecka 10     

Sverige63,22 SEK*
Tyskland71,91 SEK*
Irland70,08 SEK*
Frankrike71,70 SEK*
EU genomsnitt66,08 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV
Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 10 2021 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 10 2021 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2017-2021, SEK/kg