Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2021-02-25
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.
Vecka 5     

Sverige61,28 SEK*
Tyskland70,30 SEK*
Irland61,08 SEK*
Frankrike71,64 SEK*
EU genomsnitt63,39 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV
Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 53 2020 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 53 2020 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2017-2021, SEK/kg