Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2022-09-22
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

Vecka 35     

Sverige74,66 SEK*
Tyskland83,50 SEK*
Irland66,12 SEK*
Frankrike85,54 SEK*
EU-genomsnitt 75,66 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV
Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 33 2022 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 33 2022 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2018-2022, SEK/kg