Genomsnittliga marknadspriser för lamm

Uppdaterad 2021-10-06
Uppgifterna bygger på SJVs statistik.
Se även LRFs statistikplattform som uppdateras varje vecka.

Vecka 38     

Sverige62,26 SEK*
Tyskland73,29 SEK*
Irland60,39 SEK*
Frankrike74,70SEK*
EU-genomsnitt 66,40 SEK*

* per kg slaktad vikt
Grafik från SJV
Avräkningspriser tunga lamm 3 år bakåt fram till vecka 38 2021 (SEK/kg)


Avräkningspriser tunga lamm 1 år bakåt fram till vecka 38 2021 (SEK/kg)


Avräkningspris tunga lamm i Sverige 2017-2021, SEK/kg