Lägesrapport om marknadsläget i jordbrukssektorn

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att varje månad lämna en lägesrapport över situationen i den svenska jordbrukssektorn.

Uppdaterad 2023-10-02

  • Prisutvecklingen på världsmarknaden för jordbruksprodukter har under den senaste tiden gått in i ett lugnare skede. Den långsiktiga trenden ligger fast med fallande priser. Under det senaste året har priserna fallit med 20 procent, dock från en mycket hög nivå.
  • I Sverige har vädret varit gynnsamt under september och skörden av spannmål och oljeväxter har i stort sett kunnat slutföras, även i områden som tidigare drabbats hårt av mycket regn. Det kommer dock finnas områden lokalt som förblir oskördade på grund av översvämningar. Skörden av spannmål och oljeväxter blir mindre än normalt och ogynnsamt väder har lett till omfattande kvalitetsskador. En stor del av skörden som var avsedd för livsmedelsändamål kommer att gå till foder.
  • Vallar och beten har gynnats av väderutvecklingen under de senaste månaderna. Jordbrukarna har kunnat bärga stora skördar som i de flesta områden kunnat kompensera skördebortfall tidigare under odlingssäsongen. Det kan finnas områden med kvarstående knapp tillgång men dessa är begränsade. Problemen med brist på halm består däremot, det leder till behov av användning av alternativa strömedel under stallperioden. Ekologisk produktion har drabbats förhållandevis mer av ogynnsamt väder jämfört med konventionell odling.
  • Den svenska kronan försvagades under inledningen av september till en nivå runt 12 kronor mot euron. Den senaste veckan har kronan förstärkts och aktuell kurs ligger runt 11,50 kronor. Valutakursen i slutet av september avgör hur stort gårdsstödet och övriga stöd inom första budgetpelaren blir uttryckt i svensk valuta.
  • I EU har vädret fortsatt att ställa till problem för 2023 års skörd.
  • Under den kommande månaden väntas nederbörden i Sverige att bli normal medan temperaturen väntas ligga över den normala.

Läs mer om omvärldsfaktorer, väder, produktion, priser och lönsamhet i Lägesrapport om marknadsläget i jordbrukssektorn den 29 september 2023

Tidigare lägesrapporter finns att hämta här.