6 okt 2021

#21 Fårpodden: Starta med får del 3, dina första får

Lyssna här

Fårpodden
Svenska Fåravelsförbundet
6 okt 2021

#20 Fårpodden: Starta med får del 2, välja ras och hitta livdjur

Lyssna här

Fårpodden
Svenska Fåravelsförbundet
27 maj 2021

Att skaffa får – checklista

Artikel

Svenska Fåravelsförbundets hemsida
27 maj 2021

Varför måste nyetablerade besättningar som startat med M3/C3 och/eller MV/CAE-fria djur ta prov?

Artikel

Emelie Larsdotter
Gård & Djurhälsan
19 jan 2021

#4 Fårpodden: Att starta med får

Lyssna här

Fårodden
Svenska Fåravelsförbundet
23 okt 2020

Smittskydd för fårbesättningar

Aktuella rekommendationer för livdjursförsäljning och karantän, samt rekommendationer för baggauktioner och riksbedömning finns på Gård & Djurhälsans hemsida.  

Gård & Djurhälsan
22 okt 2020

5 nybörjartips till dig som ska skaffa får

Artikel

Helena Nimbratt
Land
29 sep 2020

Hösten – ett nytt Fårår står för dörren

Artikel

Ulrika König
Gård & Djurhälsan
5 sep 2020

Hälsodeklaration vid försäljning av livdjur

Hämta hälsodeklaration Största risken att föra in smitta i sin besättning är vid köp av livdjur. Fåravelsförbundet och Gård & Djurhälsan har därför tillsammans tagit fram en hälsodeklaration som kan användas vid inköp och försäljning av får. Köparen får information om hälsoläget i säljarbesättningen, och kan lättare göra en riskbedömning inför ett eventuellt köp. Initiativet till en hälsodeklaration har kommit från näringen, framför allt har Gotlands Fåravelsförening varit drivande i arbetet. I Hälsodeklarationen läggs vikt vid smittämnen som lätt sprids vid livdjurshandel. Är säljarbesättningen ansluten till kontrollprogram som Maedi-Visnakontrollen eller Klövkontrollen ska intyg från dessa bifogas Hälsodeklarationen. Har du svårt att tolka svaren i Hälsodeklarationen så vänd dig till din veterinär för hjälp. Speciellt svaren från parasitprov kan vara svåra att förstå och det är bättre att alltid fråga vid osäkerhet. Behandlingskontroll görs för att försäkra sig om att avmaskningen fungerar, på så sätt kan en eventuell bristande behandlingseffekt upptäckas. Behandlingskontrollen innebär att ett nytt träckprov tas 7−10 dagar efter utförd avmaskning. Se också våra smittskydds- och karantänsrekommendationer ›› Köp inte grisen i säcken eller smittan med fåren, fråga efter Hälsodeklarationen nästa gång du köper får! Magnus Håård Svenska Fåravelsförbundet Karin Lindqvist Frisk Gård & Djurhälsan

Magnus Håård, Karin Lindqvist Frisk
SF, Gård & Djurhälsan
8 jul 2020

Skaffa får för landskapsvård – Handbok för blivande fårägare

Hämta som pdf

Länsstyrelsen i Gotlands län
21 maj 2020

Jordbruksverkets information om får

För att dina får och getter ska må bra är det viktigt att du följer de djurskyddsbestämmelser som finns. Djurskyddsbestämmelserna sätter upp en lägsta nivå och talar om vad du minst måste göra för att dina djur ska må bra och för att de ska kunna bete sig på ett naturligt sätt. Här finns också information om vad som gäller runt märkning, journalföring och registrering av får och getter. Får och getter på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
30 maj 2019

Fårraser och rasföreningar i Sverige

Artikel

Svenska Fåravelsförbundets hemsida
18 apr 2019

Fåråret

Fåråret innehåller råd om fårens skötsel för varje årstid och är riktad till nya fårägare. Vår förhoppning är att även mer erfarna fårägare ska ha nytta av den. Broschyren kan användas som ett kom-ihåg eller ett komplement till mer djupgående skrifter om fårskötsel. Den här upplagan av fåråret är en vidareutveckling av en broschyr som kom 1999. Fåråret har producerats inom det svenska miljöprogrammet för jordbruket som finansieras gemensamt av Sverige och EU. Fåråret

Jesper Eggertsen, Åsa Lindqvist
Svenska Djurhälsovården; Länsstyrelsen Västra Götaland
3 apr 2019

Se upp för Stora leverflundran vid inköp av djur!

Artikel

Ulrika König, Helen Björk Averpil
Gård & Djurhälsan
22 okt 2018

Att skaffa får

Att skaffa får

Birgit Fag
Hushållningssällskapet