Fårraser i Sverige

Detta är fårraser som funnits i renrasig avel i Sverige de senaste åren. Det besättningsantal som anges visar antalet besättningar som har registrerat renrasiga lamm under 2021.

Bilden ovan visar gestrikefår tillsammans med Claudia Dillmann, tidigare styrelseledamot i SF. Foto Sara Mac Key

Svenska raser

Allmogefåren utgörs av 10 raser: Dala Pälsfår, Fjällnäsfår, Gestrikefår, Helsingefår, Klövsjöfår, Roslagsfår, Svärdsjöfår, Tabacktorpsfår, Värmlandsfår, Åsenfår

raser_fjallnas

De svenska allmogefåren återupptäcktes under slutet av 1900-talet och bevaras nu som olika raser i levande genbanker.
De olika raserna har sitt ursprung i olika regioner, har ofta hållits i slutna besättningar och varierar både vad beträffar ulltyp, färg och exteriör. Studier har påvisat att raserna även skiljer sig åt genetiskt.
Antal besättningar: 409 | Rasförening: Föreningen Svenska Allmogefår

raser_finull2

Finullsfåret har en glansig, finkrusig och väldigt mjuk ull. Har en ovanligt hög fertilitet och korsingstackor som är delvis finull är vanliga som mödrar i lammproduktion.
Antal besättningar: 106 | Rasförening: Föreningen Svenska Finullsfår

raser_gotland

Gotlandsfårets jämngrå, glansiga och lockiga päls är unik. Har en årstidsbunden brunst, och lammar oftast på våren.
Antal besättningar: 442 | Rasförening: Gotlandsfårsföreningen

raser_gute

Gutefåret är ett ursprungligt svenskt lantrasfår som har många primitiva drag, t ex manhår och dödhår. Rasen kännetecknas av att både baggar och tackor har två välutvecklade horn.
Antal besättningar: 83 | Rasförening: Föreningen Gutefåret och GutefårAkademin

raser_jamtlandsfar

Jämtlandsfåret är en ras som har utvecklats i Sverige under 2000-talet ur svenska sveafår (köttrasfår) som korsats med merino i syfte att skapa en kombinationras för kött- och ullproduktion. Ullen är finfibrig och mjuk.
Antal besättningar: 15 | Rasförening: Avelsföreningen Jämtlandsfåret

raser_rya

Ryafåret har en ull som är lång, stark och glansig, men ändå mjuk. Rasen är utrotningshotad, fler uppfödare behövs.
Antal besättningar: 36 | Rasförening: Föreningen Ryafåret

Utländska raser

raser_dorper

Dorpern har avlats för klimatmässigt hårda förhållanden i Sydafrika, och den klarar både hetta och extrem kyla. Ömsar sin ull spontant. Utgörs av två raser, Dorper som har svart huvud respektive Vit Dorper.
Antal besättningar: 33 | Rasförening: Svenska Dorperföreningen

raser_dorset

Dorsettackor kan brunsta året runt. Korsningar mellan Dorset och finull (FinDor) är populära som moderras i s.k. treraskorsningsproduktion, de betäcks då med Texelbagge eller annan yngre köttras.
Antal besättningar: 13 | Rasförening: Svenska Dorsetföreningen

raser_leicester2

I Sverige har unika ”nordiska” egenskaper utvecklats hos Leicesterfåret, som ullkvalitet och pälshår. Den renrasiga produktionen är främst inriktad på kombinationen av bra slaktkroppar och vita pälsskinn.
Antal besättningar: 53 | Rasförening: Svenska Leicesterfårföreningen

raser_kof

Det ostfriesiska mjölkfåret har avlats för hög mjölkproduktion. Mjölkning av får är inte vanligt i Sverige, men de flesta som mjölkar har oftast ostfriesiska mjölkfår, eller korsningar med denna ras.
Antal besättningar: 0 | Rasförening: I dagsläget finns ingen rasförening

Poll Merino är en ny ras i Sverige, ett hornlöst Merinofår avlat för hög tillväxt och ullproduktion som är robust i olika klimatförhållanden. Ullen är av typisk merinokaraktär.
Antal besättningar: 1 | Rasförening: Swedish Poll Merino Association

bildspel_raser_OD

Oxford Down – Hör till gruppen ”tyngre köttfår”. I Danmark används den ofta liksom Shropshire i julgransplanteringar då den betar skonsamt och ej skadar träden.
Antal besättningar: 6 | Rasförening: Oxford Downföreningen

Shropshire – Lugna, lätthanterade, mycket tysta djur med stark flockinstinkt. God tillväxt i förhållande till rasens storlek ger tidig slaktmognad.
Antal besättningar: 2 | Rasförening: I dagsläget finns ingen rasförening

raser_suffolk

Suffolk är ett harmoniskt och stort får, tackor väger 80–100 kg och baggar 120–140 kg. Har ett lugnt men levande temperament och utpräglad flockinstinkt.
Antal besättningar: 33 | Rasförening: Svenska Suffolkföreningen

raser_texel2

Texel är den mest populära faderrasen inom svensk lammproduktion. En lugn och lätthanterlig ras som är lätt att stängsla in.
Antal besättningar: 65 | Rasförening: Svensk Texelförening

raser_svartnos

Walliskt svartnosfår är ett bergsfår anpassat för bete i alpterräng. En kombibationsras för kött- och ullproduktion.
Antal besättningar: 1 | Rasförening: Walliska Svartnosfårsföreningen

raser_borderl

Border Leicester är ett stort får med lugnt temperament. Rasen kommer från Storbritannien men har exporterats till alla stora fårländer.
Antal besättningar: 0 | Rasförening: Ingen svensk rasförening

Australian Border Leicester är vanlig som moderras i Australien.
Antal besättningar: 0 | Rasförening: Ingen svensk rasförening

Babydollfår är småväxta får med korta ben. De används som betesdjur i vinodlingar och fruktträdgårdar, framför allt på på Nya Zeeland.
Antal besättningar: 0 | Rasförening: Ingen svensk rasförening

Kerry Hill är en brittisk ras som härstammar från höjderna runt byn Kerry som ligger vid den Walesiska/Engelska gränsen. Fåren är vita med svarta teckningar runt öron, ögon, mule och på benen. 
Antal besättningar: 0 | Rasförening: Ingen svensk rasförening

Skruvhornsfår, eller Racka som den också kallas, är en ungersk ras som har långa raka skruvade horn. 
Antal besättningar: 1 | Rasförening: Ingen svensk rasförening

Spaelsau är ett samlingsnamn för flera närbesläktade norska fårraser. Spaelsau har mycket gamla anor och fåren är härdiga och av lantrastyp.
Antal besättningar: 0 | Rasförening: Ingen svensk rasförening

Fler bilder

På vårt Instagramkonto finns bilder på nästan alla fårraser som idag finns i Sverige.