Fårraser i Sverige

Det besättningsantal som anges är siffror för 2020 och är antalet aktiva besättningar, som registrerat renrasiga lamm under året, i Elitlamm.

Detta är de vanligaste raserna i Sverige, men det finns fler. Saknar du din ras? Maila oss gärna en bild (glöm inte att ange fotograf).

Svenska raser

raser_fjallnas
raser_halsingefar
Allmogefåren utgörs av 10 raser: Dala Pälsfår, Fjällnäsfår, Gestrikefår, Helsingefår, Klövsjöfår, Roslagsfår, Svärdsjöfår, Tabacktorpsfår, Värmlandsfår, Åsenfår

De svenska allmogefåren återupptäcktes under slutet av 1900-talet och bevaras nu som olika raser i levande genbanker.
De olika raserna har sitt ursprung i olika regioner, har ofta hållits i slutna besättningar och varierar både vad beträffar ulltyp, färg och exteriör. Studier har påvisat att raserna även skiljer sig åt genetiskt.
Antal besättningar: 540 | Rasförening: Föreningen Svenska Allmogefår

raser_finull2

Finullsfåret har en glansig, finkrusig och väldigt mjuk ull. Har en ovanligt hög fertilitet och korsingstackor som är delvis finull är vanliga som mödrar i lammproduktion.
Antal besättningar: 168 | Rasförening: Föreningen Svenska Finullsfår

raser_gotland

Gotlandsfårets jämngrå, glansiga och lockiga päls är unik. Har en årstidsbunden brunst, och lammar oftast på våren.
Antal besättningar: 517 | Rasförening: Gotlandsfårsföreningen

raser_gute

Gutefåret är ett ursprungligt svenskt lantrasfår som har många primitiva drag, t ex manhår och dödhår. Rasen kännetecknas av att både baggar och tackor har två välutvecklade horn.
Antal besättningar: 101 | Rasförening: Föreningen Gutefåret och Gutefårakademin

raser_jamtlandsfar

Jämtlandsfåret är en ras som har utvecklats i Sverige under 2000-talet ur svenska sveafår (köttrasfår) som korsats med merino i syfte att skapa en kombinationras för kött- och ullproduktion. Ullen är finfibrig och mjuk.
Antal besättningar: 24 | Rasförening: Jämtlandsfåret

raser_rya

Ryafåret har en ull som är lång, stark och glansig, men ändå mjuk. Rasen är utrotningshotad, fler uppfödare behövs.
Antal besättningar: 53 | Rasförening: Föreningen Ryafåret

Utländska raser

raser_dorper

Dorpern har avlats för klimatmässigt hårda förhållanden i Sydafrika, och den klarar både hetta och extrem kyla. Ömsar sin ull spontant. Utgörs av två raser, Dorper som har svart huvud respektive Vit Dorper.
Antal besättningar: 89 | Rasförening: Svenska Dorperföreningen

raser_dorset

Dorsettackor kan brunsta året runt. Dorsetbaggar korsas ofta med finull, vilket ger en utmärkt modertacka för lammproduktion.
Antal besättningar: 51 | Rasförening: Svenska Dorsetföreningen

raser_leicester2

I Sverige har unika ”nordiska” egenskaper utvecklats hos Leicesterfåret, som ullkvalitet och pälshår. Den renrasiga produktionen är främst inriktad på kombinationen av bra slaktkroppar och vita pälsskinn.
Antal besättningar: 104 | Rasförening: Svenska Leicesterfårföreningen

raser_kof

Det ostfriesiska mjölkfåret har avlats för hög mjölkproduktion. Mjölkning av får är inte vanligt i Sverige, men de flesta som mjölkar har oftast ostfriesiska mjölkfår, eller korsningar med denna ras.
Antal besättningar: 2 | Rasförening: I dagsläget finns ingen rasförening

bildspel_raser_OD

Oxford Down – Hör till gruppen ”tyngre köttfår”. I Danmark används den ofta liksom Shropshire i julgransplanteringar då den betar skonsamt och ej skadar träden.
Antal besättningar: 14 | Rasförening: Oxford Downföreningen

Shropshire – Lugna, lätthanterade, mycket tysta djur med stark flockinstinkt.  God tillväxt i förhållande till rasens storlek ger tidig slaktmognad.
Antal besättningar: 4 | Rasförening: I dagsläget finns ingen rasförening

raser_suffolk

Suffolk är ett harmoniskt och stort får, tackor väger 80–100 kg och baggar 120–140 kg. Har ett lugnt men levande temperament och utpräglad flockinstinkt.
Antal besättningar: 74 | Rasförening: Svenska Suffolkföreningen

raser_texel2

Texel är den mest populära faderrasen inom svensk lammproduktion. En lugn och lätthanterlig ras som är lätt att stängsla in.
Antal besättningar: 117 | Rasförening: Svensk Texelförening

raser_svartnos

Walliskt svartnosfår är ett bergsfår anpassat för bete i alpterräng. En kombibationsras för kött- och ullproduktion.
Antal besättningar: 2 | Rasförening: Nystartad rasförening, har ännu ingen hemsida

raser_borderl

Border Leicester är ett stort får med lugnt temperament. Rasen kommer från Storbritannien men har exporterats till alla stora fårländer.
Antal besättningar: 1 | Rasförening: I dagsläget finns ingen rasförening

Kerry Hill är en brittisk ras som härstammar från höjderna runt byn Kerry som ligger vid den Walesiska/Engelska gränsen. Fåren är välbalanserade, robusta och ger ett alert intryck. Dom är vita med svarta teckningar runt öron, ögon, mule och på benen. Både tackor och baggar är hornlösa. Deras ull är känd för sin täthet och höga kvalité som är bland de mjukaste hos de brittiska raserna.
Antal besättningar: 1 | Rasförening: I dagsläget finns ingen rasförening

Babydollfår är småväxta får med korta ben. De används som betesdjur i vinodlingar och fruktträdgårdar, framför allt på på Nya Zeeland.
Antal besättningar: 1 | Rasförening: I dagsläget finns ingen rasförening

Skruvhornsfår, eller Racka som den också kallas, är en ungersk ras som har långa raka skruvad horn. 
Antal besättningar: 1 | Rasförening: I dagsläget finns ingen rasförening

Bilden överst på sidan visar gestrikefår tillsammans med Claudia Dillmann som är styrelseledamot i SF.