20 jan 2021

Svenska Vallhundsklubben

Hemsida

Svenska Vallhundsklubben
15 nov 2016

Rekommendationer vid vallhundsträning/tävling och fotröta

Via Gård & Djurhälsan

Gård & Djurhälsan
29 jan 2014

Vallningspolicy

SKKs Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund

Svenska kennelklubben (SKK) har tagit fram en vallningspolicy. Syftet med policyn är att all vallningsträning som utförs med hund ska genomföras på ett korrekt sätt utifrån djurskyddsarspekten för de vallade djuren.

Svenska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
20 nov 2013

Stresseffekter hos får vid vallning och hantering

Via Epsilon

Ida Andersson
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap