Föreningen Svenska Allmogefår

Syftet med Föreningen Svenska Allmogefår är dels att bevara allmogefåren i sin mest oförädlade form med levande genbanker som bas och dels att främja kontakten mellan allmogefårägare i Sverige.

Allmogefårraser:
Dala Pälsfår
Fjällnäsfår
Gestrikefår
Helsingefår
Klövsjöfår
Roslagsfår
Svärdsjöfår
Tabacktorpsfår
Värmlandsfår
Åsenfår

Välkommen till vår hemsida!