27 jun 2020

Sjukdomar hos får

Information via Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
23 mar 2020

Rekommendationer för gödsling och kalkning 2020

Via Jordbruksverket

Pernilla Kvarmo, Emelie Andersson, Katarina Börling, Emma Hjelm, Pauliina Jonsson, Ulrika Listh, Johan Malgeryd
Jordbruksverket
20 dec 2019

Listerios

Artikel via Gård & Djurhälsans hemsida

Annika Melin
Gård & Djurhälsan
20 mar 2019

CODD – ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får

Artikel

Malin Bernhard och Ulrika König, Gård & Djurhälsan
SFs hemsida
21 nov 2018

Vad är fotskabb?

Artikel

Malin Bernhard
Gård & Djurhälsan
7 mar 2018

Import av livdjur

Under ett århundrade har vi systematiskt utrotat flera smittsamma sjukdomar hos djur och lagt grunden till det djurhälsoläge vi har idag. Smitta kan spridas på olika sätt från populationer och länder, men handel och förflyttning av levande djur är det absolut mest effektiva sättet att sprida smitta. För att bibehålla det djurhälsoläge vi gemensamt byggt upp måste import av lantbruksdjur till Sverige göras med stor försiktighet. Funderar du på att importera får? SDS hjälper dig att minska riskerna Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll erbjuder kostnadsfri rådgivning i samband med import av lantbruksdjur. Kontakta alltid SDS för att få hjälp att göra på ett säkert sätt. Gör det av respekt för dina kollegor, och gör det av omsorg om egna och andras djur. Hämta broschyren Vet du vad det svenska djurhäloläget innebär? ›› Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) ›› Jordbruksverket ›› sds

22 feb 2018

Aktinos

Artikel via Gård & Djurhälsan

Gård & Djurhälsan
Emelie Larsdotter
12 maj 2017

Lunginflammation hos svenska får

Problem med hostande får förekommer i en del besättningar. Provtagning för att ta reda på vad som orsakar lunginflammationen är problematisk på levande lamm och resultaten är osäkra. I ett examensarbete vid SLU har lammlungor med lunginflammation samlats in från slakterier och undersökts närmare. Projektet har till största delen finansierats av Svarm Pat. Läs om resultaten i projektet här

Felicia Asp Tauni
Gård & Djurhälsan
21 jan 2017

Scrapie – klassisk och atypisk (Nor98)

Via SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
20 dec 2016

Framgångrikt arbete mot fruktad fårsjukdom kan nu trappas ner

Nyhetsbrev från Svenska Köttföretagen

Svenska Köttföretagen