Svenska Leicesterfårföreningen

Besök också
Svenska Leicesterfårföreningens egen hemsida

Historik

1984 bildade några leicesterfårentusiaster föreningen för att främja forskning kring rasens förutsättningar och möjligheter och för att stimulera avelsarbetet med rasen.
Avsikten var också att skapa kontakt mellan leicesterfåruppfödare och därigenom underlätta utbyte av livdjur. Medlemmarna träffas vid årsmötet i juli/augusti och dessemellan hålles kontakt genom föreningens tidskrift Bulletinen.

Leicesterfår är en ras med anor och ursprung från England. Den avlades fram i mitten av 1700-talet av den kände Robert Bakewell från Dishley i Leicestershire (född 1726-95) från olika lantraser . I början kallades rasen Dishley och för att ytterligare och bättre kunna tillvarata rasen instiftades 1790 Disley-föreningen i England.
Rasen infördes till Sverige redan på 1750-talet av Jonas Alström. I Sverige finns ca 2000 får av denna ras. Leicesterfår har också används vid framtagandet av flera yngre fårraser, bl.a. Dalasau och Texel.

Sedan 1986 förvaltar föreningen Elsie Gröntoft´s minnesfond för Leicesterfåravelns främjande ur vilken medel kan sökas för projekt som främjar leicesterfåravelns utveckling.

Raspresentation

Rasen är en medelgrov köttras och tackorna får snabbväxande lamm med god köttansättning. Leicesterfåret kan producera fina vita, lockiga pälsskinn och silkig gobelängull. Rasens långa ull av hög kvalitet har gjort den eftertraktad som korsningsras och det svenska leicesterfåret skiljer sig från ursprungsrasen genom inslag av lantrasanlag, en anpassning till miljö och skinnproduktion.

Fåren är ganska livliga men lätthanterliga och tåliga och klarar skilda typer av beten. Tackorna har goda modersegenskaper, lätta lamningar och föder 1-3 lamm årligen. Rasen finns över hela landet med dominans för Götaland.