Prislista för kansliets tjänster

Härstamningsbevis

Som uppfödare till ett djur äger du rätten till djurets härstamningsbevis. Använder du dig av Elitlamm Avel & Produktion kan du själv skriva ut härstamningsbevis för djur du har fött upp, och för inköpta djur som du har i din ägo.

Om du är Elitlamm AvelMini-användare kan du beställa härstamningsbevis för djur du fött upp eller äger av support@elitlamm.com. Beställda härstamningsbevis faktureras. Moms tillkommer på priserna nedan.

  • Kostnaden är 50 kr kr i startavgift per tillfälle som härstamningsbevis begärs ut + 5 kr per styck. Dessa mailas i pdf-format till djurägaren. 
  • Beställer man utskrivna härstamningsbevis att skickas per post, kostar de 5 kr per styck + startkostnad 75 kr per tillfälle. 

Om du är intresserad av ett djur som inte är fött i din besättning och som du vill få ut ett härstamningsbevis för, måste du be uppfödaren om härstamnningsbeviset eller lov att beställa ut det.

Import

Vid registrering av importerade djur, det gäller livdjur, embryo såväl som semin, krävs ett härstamningsbevis från en godkänd internationell stambok för att djuret ska kunna registreras som rasrent i Elitlamm Avel. Läs här om vad som gäller för djur importerade från ett annat EU-land, Norge och Schweiz respektive länder utanför EU.

  • Kostnad för registrering av importerade djur är 300 kr + moms. Vi registrerar då in upp till fyra generationers härstamning, i den mån den finns dokumenterad.

Observera att importerade djur endast kan registreras som renrasiga om det finns en svensk stambok för rasen, det vill säga att rasen har ett av Jordbruksverket godkänt svenskt avelsprogram. Kontakta SF för mer information innan en i Sverige ny ras, vars djur man vill kunna registrera som rasrena i avelsregistret, importeras till Sverige.

EU-härstamningsbevis

När svenska besättningar exporterar livdjur, embryon eller sperma till ett annat EU-land krävs enligt EUs regelverk ett medföljande EU-härstamningsbevis. Elitlamms support tar fram dessa på förfrågan. Det är ett fysiskt dokument som ska stämplas, undertecknas och postas, tänk därför på att beställa i god tid. Räkna med upp till två veckors leveranstid.

  • Kostnaden för EU-härstamningsbevis är 500 kr/st. Moms tillkommer.

Självkostnadspris gäller

Priserna på kansliets kostnadsbelagda tjänster är satta för att täcka självkostnadspris.

Våra annonsörer