Påminnelse: Registrera lammen senast tre månader efter födseln!

Nu är en tid när många fårägare går i väntans tider, för en del av oss har lamningsproppen redan gått och tackorna lammar för fullt. Många djurägare arbetar intensivt under denna period. Inte sällan kombineras vanliga lönejobb på dagtid med vaknätter i fårhuset. Risken finns att man skjuter på lamningsregistreringen, men det har aldrig varit lättare än nu att registrera lamning, inte om man använder Elitlamm Puls.

Bilden ovan: Läge att plocka fram mobilen och registrera två lamm med en tacka som fungerar väl. Foto Gudrun Haglund-Eriksson

Text Britta Wendelius, Elitlamm och Svenska Fåravelsförbundet, foto ovan Thomas Eriksson

Tremånadersregeln gäller fullt ut


Alla lamm som ska in i avelsregistret måste registreras som födda inom tre månader från sitt födelsedatum, det vill säga moderns lamning. Den så kallade tremånaders-regeln gäller fullt ut och det går inte att registrera lamm äldre än tre månader.

Rådet är att registrera lamningen när den händer, gärna genom Elitlamm Puls. Har du Elitlamm Avel Mini, så registrera lamningen via datorn löpande genom att logga in och välja menyn Lamning.

Skjut inte upp!


Skjut inte upp lamningsregistreringen! Snart är det vår ute, och du behövs i fårhagarna för att räta upp staket, eller stängsla nytt inför betessläpp… och plötsligt så har det gått mer än tre månader från det att lammen föddes.

Stöter du på problem vid registrering av lamning, kontakta Elitlamm Support i god tid inom tremånadersintervallet. Inte heller Support kan registrera lamm äldre än tre månader med härstamning och raskod. Lamm som är äldre än tre månader kommer enbart att kunna läggas till i avelsregistret med okänd ras och härstamning.

Registrera lamning på språng! 


Har du Elitlamm Avel och Produktion eller Elitlamm Fritid? Använd Elitlamm Puls för att enkelt och snabbt registrera direkt på plats ute i fårhuset. Risken att missa lamm är mindre när du registrerar lamning i anslutning till lamning eller att lammen öronmärks.

Det går fort att registrera lamning ”på språng” med mobil eller surfplattan i handen. Du har kön, lammkondition, och lammande tacka framför dig när du registrerar direkt ute i fårhuset med hjälp av Elitlamm Puls. Lamningen är färsk i ditt minne och det finns inget behov av anteckningar och lappar som kan ha en tendens att försvinna. Du slipper sitta i efterhand framför din dator, med svårlästa listor befläckade med fostervatten och starkt kaffe …

Några knapptryck i mobilen och lamningen är klar.

Så funkar det – se filmen 


Ibland ger en film bättre information hur registrering funkar än en text. I Lammcentrum i Elitlamm och på Youtube hittar du våra korta instruktionsfilmer. Där finns också en film om Elitlamm Puls.

Mer info

Elitlamm Support


Elitlamm Support hjälper dig om du har frågor runt lamning eller annat som rör programmet.
Maila support@elitlamm.com. Du kan också ringa 0174–30150 under telefontiderna, måndag och onsdag 10.00-12.00 samt tisdag 18.00-19.00


Regler för registrering av djur i Elitlamm Avel

Alla regler som gäller stambokföring och registrering i Elitlamm Avel finns samlade här.

Nya besättningar


Nya besättningar måste ansluta sig till och komma igång med sitt Elitlamm Avel innan lamm födda i besättningen är tre månader gamla, om lammen ska kunna registreras med härstamning. (Förutsatt att föräldrarna är med i avelsregistret.)

Gruppbetäckning


Gruppbetäckning innebär att faderskapet måste fastställs via DNA-prov, om lamm födda efter gruppbetäckning ska registreras med känd fader. Vid gruppbetäckning är det alltså viktigt att provta baggarna innan dessa slaktas, ifall man senare vill stambokföra en avkomma. Läs gärna denna artikel, som handlar om att DNA-testa för att fastställa härstamning.