SLU och Distriktsveterinärerna inleder samarbete om fältpraktik för veterinärstudenter

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Distriktsveterinärerna inleder ett nytt samarbete om fältpraktik för veterinärstudenterna. Ett första steg med en pilotomgång genomförs under vårterminen 2024 med målsättningen att praktiksamverkan ska vara fullt utbyggd och förlagd vid Distriktsveterinärernas mottagningar runt om i landet under 2027.

Efter ett regeringsbeslut 2021 arbetar SLU med en utbyggnad av veterinärprogrammet som utökas från 100 utbildningsplatser till 145. Ett moment i programmet är en verksamhetsförlagd praktik ute på gårdar och stallar. Utbildningsmomentet syftar till att ge studenter övning i behandling av lantbrukets djur och hästar. Detta sker i dag internt inom SLU på Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid den ambulatoriska kliniken som åker ut till gårdar i Uppsalaområdet.

Läs mer i pressmeddelandet från SLU