Sjuhärads Fåravelsförening

Välkommen till ÅRSMÖTE 2021

Datum: Lördag 27 februari 2021
Plats: Digitalt via Teams
Tid: Kl. 10.00 – 12.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
När årsmötet är genomfört lyssnar vi på mötets gästföreläsare Magnus Håård som berättar om avelsvärdering och val av livdjur.

Anmälan till Lotta Gradén
Senast den 25/2 2021 – helst anmälan via epost
epost: lotta.graden@telia.com
tel: 0708-156 821

Styrelse 2022

ORDFÖRANDE
Lotta Gradén
Surteby Haraldsgården
51994 Björketorp
0708-156821
lotta.graden@telia.com

SEKRETERARE
cirkuleras inom styrelsen

KASSÖR
Kristoffer Henningsson
Kovrabo gård
511 95 Öxabäck
0705-80 75 75
kovrabogard@hotmail.com

ROVDJURSANSVARIG, AVELKONTAKTPERSON
Magnus Jacobsson
Strängsereds Holmö 101
523 91 Ulricehamn
070-572 12 66  
gulleredsbacken@gmail.com

LEDAMOT
Karin Lindhagen
Ekered Lilla Ekered 101
523 90 Ulricehamn
karin@karinlindhagen.se

STYRELSENS ERSÄTTARE

Magnus Jonsson
Fänneslunda Hov 101
523 99 Hökerum
0705-54 70 76
jonsson.hov@hotmail.com

Ewa Hedström
Högshult
511 59 Kinna
Ewahedstrom@telia.com

Ulrika Tornare
Galtholmen Västergården 2
524 96 Ljung
info@galtholmen.se

UTBILDNINGSANSVARIG
Styrelsen gemensamt