27 mar 2023

Landsbygd i nöd och lust – En etnologisk studie av livsstilsmigration till Gotland

Gurbet Peker
Inst. för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet
31 aug 2022

Läs ett provnummer av Fårskötsel

Svenska Fåravelsförbundets tidning heter Fårskötsel och utkommer 8 gånger per år, den ingår i medlemskapet. Nummer 3 2022 finns som provnummer i digitalt format. Läs den här!

Svenska Fåravelsförbundet
15 feb 2022

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv

Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion - Lantbruksföretagarnas perspektiv

Peter Lundqvist, Vania Ceccato, Eva Göransson, Jonatan Abraham, Catharina Alwall Svennefelt
Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Institutionen för människa och samhälle
26 aug 2021

Gott resistensläge för djur i Sverige

Swedres-Svarm redovisar antibiotikaanvändning och resistensläge inom djur- och humanvården i Sverige. Rapporten ges ut årligen i samarbete med Folkhälsomyndigheten.
Läs mer på SVAs hemsida
Rapporten Swedres-Svarm
Faktablad om antibiotika och djur

SVA
14 maj 2021

Matkult

Kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige. Besök hemsidan.

Institutet för språk och folkminnen
30 mar 2021

SLU forskningsprojekt på får och lamm

Lista över aktuella forskningsprojekt om får och lamm

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
1 jul 2016

Bevara, nyttja och utveckla – handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010–2020

Via Jordbruksverket

Jordbruksverket
12 feb 2016

Hur smakar tacka vs lamm?

Jordbruksaktuellt

Carolina Wahlberg
Jordbruksakurellt
29 jul 2014

Kungens får

Wikipedia (svenska)

"Kungens får" har varit allmänhetens informella benämning på får som betat i Drottningholm och på Djurgården i Stockholm, men inga av dessa får har någonsin ägts av kungen. Kungens får är också ett registrerat varumärke som sedan 2008 ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.

Dan Koehl (m fl?)
Wikipedia
21 maj 2013

Fäboden som politiskt rum – att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken

Via Epsilon

Camilla Eriksson
Institutionen för stad och land, SLU
21 aug 2010

Användning av betesdjur i parker och grönområden

Via Epsilon

Anders Herlin, Ingrid Sarlöv-Herlin, Johanna Deak
Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap
26 mar 2010

Ta kontroll över kontrollen

Artikel

Åsa Hill
Fårskötsel, nr 2 2010
22 jun 2008

Vallhundar – en nödvändighet på en av landets största fårgårdar

Artikel

Anna Christiernin
Fårskötsel, nr 3
22 jun 2008

Vallhunden – en ovärderlig medhjälpare

Artikel

Anna Christiernin
Fårskötsel, nr 2
11 jun 2006

Aktiviteter inom svensk fårnäring. En kartläggning av aktiviteter inom svensk fårnäring 2002-2006

Kartläggning via Scan

Birgit Fag
LRF, arbetsgruppen Framtidens Lammproduktion