Medlemsfrågor

Medlemskommunikation

Thomas Eriksson
070-551 67 52
thomas.eriksson@faravelsforbundet.com

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Adressändring, frågor om medlemsskap och annat som förbundets sekreterare kan hjälpa till med
Britta Wendelius
sekreterare@faravelsforbundet.com

Fakturafrågor
Anna Törnfelt
073-707 29 45
ekonomi@faravelsforbundet.com