Medlemsfrågor

Medlemskommunikation
Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Verksamhetsledare
Erica Lindberg
erica.lindberg@faravelsforbundet.com

Adressändring
Åsa Holmqvist
asa@faravelsforbundet.com

Fakturafrågor
Anna Törnfelt
073-707 29 45
ekonomi@faravelsforbundet.com