Remissvar

Att svara på remisser är en inte obetylig del av det arbete som SFs styrelse lägger ner. Från och med 2013 publiceras remissvar och yttranden som vi lämnar här.