17 aug 2022

Nya ekoregler vid inköp av avelsdjur

Sammanfattning med länkar

Svenska Fåravelsförbundet, hemsidan
31 jul 2022

Digital läkemedelsjournal i Elitlamm

En läkemedelsjournal med uppgifter sparade från de senaste 5 åren ska du kunna visa upp vid en kontroll. Se filmen så vet du hur du får hjälp i Elitlamm att uppfylla Jordbruksverkets regler.

9 feb 2022

Nya regler om gödsel

Information via Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
22 jan 2022

Kom-ihåg-lista vid förflyttning eller inköp av får

Vid inköp och försäljning av djur, glöm inte

Härstamning

  • Härstamningsbevis – besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel (Elitlamm Avel & Produktion eller Avel Mini) har härstamningsbevis till sina djur. Om du köper ett sådant djur så får du med ett härstamningsintyg som visar djurets ras, närmaste släktingar, vad de har presterat och eventuella avelsvärden och mönstringsresultat.
  • Genbank – allmogeraser och gutefår bevaras i genbank. För anslutning till genbanken krävs Genbanksintyg och inte bara härstamningsintyg. Om du är tveksam kontakta alltid genbanksansvarig före inköp av genbanksdjur.
Ny med får? Då finns fler tips här.

Anna Bergström
Svenska Fåravelsförbundet
22 maj 2021

En ny djurhälso­förordning (AHL)

Den 21 april 2021 började EU:s nya djurhälsoförordning gälla. Förordningen rör områdena djurhälsa och smittskydd. Information om AHL på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
7 apr 2021

Nya krav på registrering för att kunna spåra smittor hos djur

Artikel

SFs hemsida med länkar till Jordbruksverket
27 jan 2021

Handel med får och getter mellan länder

När du ska handla med får och getter och sperma och embryon från dem finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU‑länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att ta in till Sverige och för att föra ut från Sverige. Här kan du läsa övergripande information. För att få reda på alla regler behöver du också läsa författningarna.

Handel med får och getter mellan länder

Jordbruksverket
28 dec 2020

Får på väg, om transport av får

Artikel

Kristina Räf
Fårskötsel nr 7 2020
21 maj 2020

Jordbruksverkets information om får

För att dina får och getter ska må bra är det viktigt att du följer de djurskyddsbestämmelser som finns. Djurskyddsbestämmelserna sätter upp en lägsta nivå och talar om vad du minst måste göra för att dina djur ska må bra och för att de ska kunna bete sig på ett naturligt sätt. Här finns också information om vad som gäller runt märkning, journalföring och registrering av får och getter. Får och getter på Jordbruksverkets hemsida

Jordbruksverket
11 feb 2020

Fördelar med elektronisk märkning

Film via Youtube

Jordbruksverket
Jordbruksverket
7 mar 2018

Import av livdjur

Under ett århundrade har vi systematiskt utrotat flera smittsamma sjukdomar hos djur och lagt grunden till det djurhälsoläge vi har idag. Smitta kan spridas på olika sätt från populationer och länder, men handel och förflyttning av levande djur är det absolut mest effektiva sättet att sprida smitta. För att bibehålla det djurhälsoläge vi gemensamt byggt upp måste import av lantbruksdjur till Sverige göras med stor försiktighet. Funderar du på att importera får? SDS hjälper dig att minska riskerna Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll erbjuder kostnadsfri rådgivning i samband med import av lantbruksdjur. Kontakta alltid SDS för att få hjälp att göra på ett säkert sätt. Gör det av respekt för dina kollegor, och gör det av omsorg om egna och andras djur. Hämta broschyren Vet du vad det svenska djurhäloläget innebär? ›› Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) ›› Jordbruksverket ›› sds

8 dec 2016

Försäljning av små mängder – uppdaterad och utvidgad broschyr

Nya nationella regler om försäljning av små mängder primärprodukter gäller sedan 1 september i år. Nu finns en uppdaterad och utvidgad broschyr om försäljning av små mängder primärprodukter. Flera texter är uppdaterade, andra avsnitt är helt nya. Som exempel så innebär små mängder opastöriserad mjölk högst 70 liter per vecka. I broschyren förtydligar Livsmedelsverket vilka regler som gäller vid sådana leveranser. Texten om köttlådor är mer utvecklad än i den tidigare versionen. Läs mer och hämta broschyren via Livsmedelsverket

Livsmedelsverket
28 jan 2016

När du får en oanmäld kontroll

In på gårdsplanen svänger en bil med Länsstyrelsens emblem på sidan. Du känner pulsen öka och adrenalinet pumpar runt i kroppen. En oanmäld kontroll! Vad ska jag göra nu?

alt

Foto: Einar de Wit

I samma sekund som du trycker på ”skicka” i din SAM-ansökan accepterar du också att bli utsatt för kontrollbesök när som helst. Ett system med stöd av olika slag förutsätter också en kontrollapparat för att systemet ska kunna fungera och vara rättvist. Men även om jordbrukaren väljer att inte söka några stöd (något som för de flesta är ekonomiskt omöjligt) så innebär bara det faktum att man äger får en skyldighet att följa lagstiftningen på området, och också möjligheten att bli föremål för en djurskyddskontroll.

Risken att bli utsatt för en kontroll gäller alla företagare, oavsett om man är djurbonde, driver ett mejeri eller äger en restaurang. Men för många jordbrukare innebär bara själva risken för en oanmäld kontroll en stress och en oro.

Konsult
Jan-Erik Andersson är fårägare i Åloppe utanför Uppsala. Han har tidigare i många år jobbat som djur- och miljöskyddsinspektör i Uppsala kommun. Nu driver har egen konsultfirma riktad mot lantbrukare och djurhållare där han bistår med expertkunskap när det gäller djurskydd, återkrav på stöd, tvärvillkor och liknande.

- Min erfarenhet är att de som oroar sig mest för en inspektion är de som inte har något att oroa sig för, säger Jan-Erik. Vad man vill se på en inspektion är hur det ser ut till vardags på gården. Ingen är väl till 100% perfekt men det är ju inte det som är syftet heller. Sköter du dina djur ordentligt och är hyfsat insatt i de regler som gäller så bör det gå bra. Det är de grava avvikelserna man är ute efter.

Men det finns många saker som komplicerar till en kontroll. Ett komplicerat och svåröverskådligt regelverk, förändringar av tolkningar över tid och inte minst enskilda tjänstemän som inte agerar som de bör. Det är här Jan-Erik kan bistå med juridisk och praktisk hjälp.

Överklaga!
- Det är nästan alltid lönt att överklaga om man är missnöjd med en inspektion, säger han. Kan vi visa att inspektören eller dess chef inte följt regelverket finns goda chanser för en rättelse. Det ger oss också möjligheten att peka på fel i systemet och faktiskt få en ändring till stånd.


Här är Jan-Erik Anderssons goda råd om du får en kontroll:
Som jordbrukare är du inte rättslös vid en inspektion, du har också rättigheter.

Säg välkommen tillbaka!
Du behöver inte släppa allt du har för händer och möta inspektören direkt när han kommer. Du har alltid rätt att säga ”jag har inte tid”. Du kan få höra hot om polis och tvärvillkor, men du har rätt att själv vara med och bestämma en bra tidpunkt för inspektionen. Se bara till att vara tydlig med att inspektören är välkommen, men på en tid som passar dig bättre.

Vilka är ni?
Inspektörerna ska kunna visa legitimation. Skriv upp namnen och fråga efter vad deras chef heter. Detta är normala och professionella rutiner.

Ta det lugnt!
Du har rätt att veta varför de är där. Ta tid på dig att sätta dig in i situationen. Är du anmäld av någon har du rätt att ta del av anmälan och namnet på den som har anmält. Om du är utvald för inspektion , se till att få en kopia på beslutet. Ta dig tid att läsa igenom alla dokument ordentligt innan inspektionen.

Var inte ensam!
Ring upp någon du känner eller ta med en anställd som medföljare under inspektionen. Be denna att lyssna noga men inte prata i onödan.

Vad ska ni titta på?
En enkel fråga som avgör avgränsningen för inspektionen. Be om dokumentation. Om inspektionen gäller betesmarkerna så ska ni inte in i djurstallet. Markera vänligt men bestämt. Det är din professionella roll att ställa krav på den som ställer krav!

Är de klädda för ändamålet?
Vid kontroll av djurhållning är inspektörerna skyldiga att ha rena skyddskläder med sig. Be att få se sulorna på stövlar, det är inte ohövligt utan visar att du är seriös i ditt smittskyddsarbete.

Behåll kontrollen!
Om det är två inspektörer så kräv att ni ska hålla ihop under kontrollen. Du ska ha kontroll på vad som händer. Om bilder ska tas så ska varje bild motiveras direkt på plats.

Begär en skriftlig sammanfattning!
Du har rätt till en skriftlig sammanfattning innan inspektörerna åker därifrån. Den kan vara handskriven. Om brister har upptäckts ska de framgå i sammanfattningen. Detta kan vara viktigt för ditt fortsatta agerande i ärendet.

Har du fått anmärkningar?
Känner du minsta tveksamhet så ta hjälp utifrån för att analysera situationen och lägga upp en strategi. Tjänstemän kan agera felaktigt och regler tolkas på fel sätt. Med adekvat hjälp kan du överklaga och få rättning.

Slutligen – kontroller är en naturlig del av att vara företagare.
Du behöver inte gilla situationen men du måste acceptera den.

Vill du få kontakt med Jan-Erik Andersson: www.eubonden.se

Einar de Wit
Fårskötsel nr 1 2016
3 nov 2014

Handelsguiden

Information om regler som gäller när du ska handla med andra länder hittar du genom att välja den produkt som ska handla med.

Jordbruksverket
31 aug 2010

Ökad byråkrati för fårägarna efter årsskiftet

Artiklar

Einar de Wit
Fårskötsel nr 8