1 jul 2021

Egen ull värmer bäst – En undersökning av organiseringen kring svensk ull

Lovisa Andersson, agronomstudent vid SLU har skrivit en uppsats som undersöker vilka hinder och åtgärder som finns i organiseringen kring svensk ull samt vad som behövs för att kunna skapa en gemensam organisation kring ullen. Egen ull värmer bäst – En undersökning av organiseringen kring svensk ull

Lovisa Andersson
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
10 maj 2021

Färsk statistik om den svenska ullen

Artikel

Claudia Dillmann
Svenska Fåravelsförbundet
11 feb 2021

GOTLAND GREY – ett initiativ för utveckling av en hållbar industriell värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland

Rapport

Lotta Löwhagen Lundberg
Gotland Grey
11 feb 2021

Analys av materialprover ”100 % Gotland Grey”

Industrispunnet halvkamgarn av tackull från Gotlandsfåret. Analys av materialprover ”100 % Gotland Grey”. Läs rapporten

Gunilla Östbom, Ullrum
Gotland Grey, Länsstyrelsen Gotlands län
31 jan 2021

Ullen från köttraser får nytt liv

Artikel

Isabella Odmark
Jordbruksaktuellt
27 jan 2021

#11 Fårpodden: Tillsammans för svensk ull

Lyssna här

Svenska Fåravelsförbundet
14 sep 2020

Följesedel vid ullförsäljning

Denna följesedel har tagits fram för att underlätta ullförsäljning, framför allt när det gäller lite större kvantiteter. Hämta följesedeln här

Svenska Fåravelsförbundet, Smart Textiles, Svenska Fårklipparförbundet
Svenska Fåravelsförbundet
20 mar 2020

Ullskörd & hantering

Nytt informationshäfte om hur man producerar en bra ull som är attraktiv för industrin och andra ullköpare. Hämta här

Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Fåravelsförbundet m.fl. och med finansiellt stöd från Vinnova
2 dec 2019

Ull som resurs – En kartläggning av ullen i Halland

Hämta förstudien

Danira Behaderovic, Ghazal Zalkat
Hushållningssällskapet Halland, Högskolan Halmstad
12 nov 2019

Kartläggning av svensk ullproduktion och ullindustri

Inom ramarna för Vinnovaprojektet Cirkulära ullkläder har en kartläggning av den svenska ullen och möjligheterna att förädla den gjorts. Länk till artikel på Fåravelsförbundets hemsida där resultatet sammanställt i bildform kan hämtas ››

Claudia Dillamann, Anna Bergström
Svenska Fåravelsförbundet