Våra verksamhetsområden

Styrelsens arbete är uppdelat i ett antal kärnfrågor. Syftet är att effektivisera arbetet inom de olika ansvarsområdena, och att stärka förankringen till medlemmarna.

Idéer, frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna!

Avel

Avelsfrågor, seminfrågor och riksbedömning
Jonas Karlsson
070-238 98 10
jonas.karlsson@faravelsforbundet.com

Anna Törnfelt
073-707 29 45
anna.tornfelt@faravelsforbundet.com

Djurhälsa

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Karin Kristoffersson
0738-48 93 57
karin@faravelsforbundet.com

Produktion och kött

Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Karin Kristoffersson
0738-48 93 57
karin@faravelsforbundet.com

Marknad och näringspolitiskt arbete

Elof Nilsson
0705-66 58 77
elof.nob@gmail.com

Karin Kristoffersson
0738-48 93 57
karin@faravelsforbundet.com

Medlemsfrågor och utbildning

Medlemskommunikation
Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Adressändring, frågor om medlemsskap etc
Britta Wendelius
sekreterare@faravelsforbundet.com

Fakturafrågor
Anna Törnfelt
073-707 29 45
ekonomi@faravelsforbundet.com

Utbildningsfrågor
Camilla Hjort
0736-93 75 73
camilla@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Anna Törnfelt
073-707 29 45
anna.tornfelt@faravelsforbundet.com

Rovdjur

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Ulf Ekholm
076-844 49 92
ekholmulf@hotmail.com

Småskalig förädling

Camilla Hjort
0736-93 75 73
camilla@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Skinn och ull

Camilla Hjort
0736-93 75 73
camilla@faravelsforbundet.com

Gudrun Haglund-Eriksson
0583-222 52 alt 0768-48 64 65
gudrun@faravelsforbundet.com

Kommunikation

Redaktör för Fårskötsel och Fårpodden
Einar de Wit
0515-530 45 alt 0708-53 18 29
tidningen@faravelsforbundet.com

Redaktör för hemsidan, sociala medier och Fårpodden
Anna Bergström
070-442 68 50
hemsidan@faravelsforbundet.com

Förbundssekreterare, redaktör sociala medier
Britta Wendelius
076-763 39 80
sekreterare@faravelsforbundet.com

Branschsamarbeten

Mycket av det arbete som görs för utveckling av fårnäringen äger rum inom eller i samarbete med våra branschorganisationer.

LRF Kött: Samarbete mellan LRF, Fåravelsförbundet, Nötköttsproducenterna och Grisföretagarna. Arbetar för företagarvillkor och tillväxt på gårdsnivå. I LRF Kötts Köttdelegation representeras SF av Gudrun Haglund-Eriksson.

Svenskt Kött: Arbetar för främjande av svenskt kött mot konsument, huvudsak inom kommunikation. SF är delägare och representeras i Svenskt Kötts styrelse av Elof Nilsson.

Från Sverige: Ursprungsmärkning där märkningen ”Kött från Sverige” ingår. Ägs av LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel.

Svenska Köttföretagen: Sammanslutning för de största slakterierna. Arbetar på uppdrag åt slakten.

Gård & Djurhälsan: Rådgivningsföretag som till största delen ägs av Svenska Köttföretagen, men även SF äger en andel. SF har en plats i styrelsen där Ulf Ekholm företräder oss.

Sveriges Djurbönders Smittkyddskontroll (SDS): SDS bevakar sjukdomssituationen i omvärlden och deltar vid möten med myndigheter, expertinstanser och näringen för att försvara Sveriges fördelaktiga sjukdomsläge. SDS arbetar för att livdjursimporter skall genomföras med största möjliga säkerhet. SDS drivs av Gård & Djurhälsan AB och LRF Mjölk. SF har en plats i styrelsen som Ulf Ekholm innehar.