Tolka din slaktavräkning – Får & Lamm

Uppgifterna i slaktavräkningen från slakteriet innehåller mycket information som ger viktig återkoppling till sig som djurägare. I Gård & Djurhälsans nya guide presenteras översiktligt vad de olika uppgifterna betyder för att underlätta tolkning av resultatet från slakten.

Tolka din slaktavräkning – Får & Lamm

Observera att inte alla slakterier rapporterar alla uppgifter via avräkningen. Saknar du uppgifter om sjukdomsfynd på avräkningen kan du kontakta Livsmedelsverket som enligt lagstiftningen (EG 627/2019) är skyldiga att lämna uppgifterna vidare alternativt kontakta slakteriet.

Foto Gård & Djurhälsan