Erfarenhet av oschyssta metoder i livsmedelskedjan?

Gör du affärer t ex med ett slakteri som har en omsättning på mer än 2 miljoner Euro? I så fall är Konkurrensverket tacksamma om du kan svara på deras enkät om oschyssta handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Undersökningen är en del av den utvärdering av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder (LOH), som de genomför på uppdrag av regeringen. LOH ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsvaror mot vissa otillbörliga handelsmetoder som köpare utövar mot leverantörer. Det tar 10-20 minuter att fylla i enkäten, som är öppen till och med den 23 juni 2024.

Till enkäten

Läs mer

Utvärdering av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder